Alternatívna religiozita a vzdelávanie

Autori: Barbara Baloghová, Martin Dojčár, Jomon Jose, Kristína Liberčanová, Eva Orbanová, Edita Príhodová, Branislav Pupala, Jitka Schlichtsová, Ivana Škodová, Radovan Šoltés, Zdeněk Vojtíšek, Monika Zaviš

Abstrakt: Zborník príspevkov z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú zorganizovala Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe a cirkevným odborom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Kľúčové slová: alternatívna religiozita, religiozita, edukácia.

DOI 10.31262/978-80-568-0276-2/2020

 

Prevziať kópiu textu zborníka na svoj počítač.

Alternatívna religiozita a vzdelávanie

Alternative Religiosity and Education

Authors: Barbara Baloghová, Martin Dojčár, Jomon Jose, Kristína Liberčanová, Eva Orbanová, Edita Príhodová, Branislav Pupala, Jitka Schlichtsová, Ivana Škodová, Radovan Šoltés, Zdeněk Vojtíšek, Monika Zaviš

Abstract: Peer-reviewed conference proceedings from the international conference organized by the Faculty of Education at Trnava University in Trnava, Slovakia, the Hussite Theological Faculty at Charles University in Prague, Czech Republic, and the Department of Religious Affairs of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

Keywords: alternative religiosity, religiosity, education.

DOI 10.31262/978-80-568-0276-2/2020

 

Download the full text of the proceedings.