Dátum: 10. 7. 2021, pred tromi rokmi

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Podávanie žiadostí o ubytovanie na akademický rok 2021/2022 – prvé ročníky

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v AR 2021/22 študovať v 1. roč. Bc., 1. roč. Mgr. alebo v 1. roč. PhD. štúdia a majú záujem o pridelenie ubytovania o neho môžu požiadať prostredníctvom vyplnenia žiadosti o ubytovanie v systéme MAIS. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s predpísanými prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty, na ktorej študent študuje (poštou alebo osobne), najneskôr do

21. júla 2021.

V žiadosti sa neuvádza preferované ubytovacie zariadenie. Výber ubytovacieho zariadenia vykonajú študenti samostatne v MAISe v stanovených termínoch (9. 8. – 12. 8. 2021) podľa počtu získaných bodov po akceptácii žiadosti.

Venujte zvýšenú pozornosť oznamom na univerzitnej a fakultných stránkache‑mailom v elektronickej pošte pre študentov Zimbra 2, pretože všetky informácie a termíny budú uverejňované výhradne ich prostredníctvom.

Študenti 1. ročníka Bc. štúdia prijmú bližšie informácie o prístupoch do MAISu a Zimbra 2 na súkromnú e‑mailovú adresu zo študijného oddelenia ich fakulty, prípadne, priamo v rozhodnutí o prijatí na štúdium, prípadne, si ich môžu pozrieť na univerzitnej webovej stránke v sekcii Univerzitné informačné systémy otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené na univerzitnej webovej stránke v sekcii Informácie pre študentov – Ubytovanie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (budú sa priebežne aktualizovať).


Zdroj: https://www.​truni.​sk/​podavanie­‑ziadosti­‑o­‑ubytovanie­‑na­‑akademicky­‑rok­‑20212022­‑prve­‑rocniky otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)