Dátum: 23. 9. 2022, predminulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Tútoring – akademický rok 2022/2023

Pedagogická fakulta

1. PEP

adresa elektronickej pošty Paulína Baroková (priezviská A – N)

adresa elektronickej pošty Karin Krajsová (priezviská O – Z)

PEP – externisti

adresa elektronickej pošty Stanislava Stipulová (priezviská A – N)

adresa elektronickej pošty Michaela Krempaská (priezviská O – Z)

2. AJ

adresa elektronickej pošty Dominika Matulová

3. BIO – CHEM

adresa elektronickej pošty Anna Novotová

4. sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

adresa elektronickej pošty Mária Nahálková

5. MAT – NAB

adresa elektronickej pošty Mária Kasáková

6. CHEM – AJ

adresa elektronickej pošty Kristína Garaiová

7. MAT – CHEM

adresa elektronickej pošty Lenka Kalmanová

8. SJ – HIS

adresa elektronickej pošty Martina Hrebeňárová

9. história

adresa elektronickej pošty Erika Budzáková