Zoznam skratiek

AR akademický rok
Bc. 1. stupeň (štúdia)
BP bakalárska práca
DFŠ denná forma štúdia
DP diplomová práca
DPŠ doplňujúce pedagogické štúdium
DzP dizertačná práca
DzPj dizertačný projekt
DzS dizertačná skúška
 
EFŠ externá forma štúdia
LS letný semester
MAIS Modulárny akademický informačný systém
Mgr. 2. stupeň (štúdia)
OŠP odporúčaný študijný plán
P povinný (predmet)
PhD. 3. stupeň (štúdia)
PP predškolská pedagogika
 
PV povinne voliteľný (predmet)
RŠ­‑AJL rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry
SAV Slovenská akadémia vied
ŠP študijný program
ŠS štátna skúška
TZVaV teoretické základy výchovy a vzdelávania
V výberový (predmet)
ZS zimný semester

  
Farebné označenie informácií

povinnosti vyučujúceho   povinnosti študenta   všeobecné informácie PdF   univerzitné informácie

 

Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium DPŠ
4. 9. 2018     zápis do 1. ročníka študentov po opravných ŠS na AR 2018/2019 zápis študentov na AR 2018/2019  
4. 9. – 14. 9. 2018 potvrdenia o návšteve školy        
20. 9. 2018   imatrikulácie 1. ročník DFŠ      
22. 9. 2018         zápis študentov DPŠ na AR 2018/2019 – ZS
24. 9. 2018 Veni Sancte
24. 9. – 28. 9. 2018   možnosť doplniť/vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS možnosť doplniť/vymazať P, PV a V predmet v systéme MAIS    
24. 9. – 15. 12. 2018 výučba        
23. 10. – 26. 10. 2018   promócie absolventov AR 2017/2018 promócie absolventov AR 2017/2018    
31. 10. 2018     vypísanie tém na DP pre študentov končiacich v AR 2019/2020    
30. 11. 2018     študent končiaci v AR 2019/2020 sa prihlási na tému DP v systéme MAIS    
10. 12. – 14. 12. 2018   zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS    
14. 12. 2018   príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2018/2019 príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2018/2019    
15. 12. 2018 – 9. 2. 2019 skúškové obdobie        
23. 1. 2019 deň otvorených dverí        
Štátne skúšky
17. 9. – 20. 9. 2018   ŠS riadny termín – TZVaV      
14. 12. 2018     EFŠ: odovzdanie DP + 2 ks CD, 1 ks licenčná zmluva, 2 ks analytický list, 1 ks test originality, prihláška na ŠS    
január 2019     EFŠ: ŠS    
Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium DPŠ
11. 2. 2019         zápis študentov DPŠ na AR 2018/2019 – LS
11. 2. – 13. 4. 2019     výučba 2. ročníka Mgr. štúdia    
11. 2. – 16. 4. 2019   výučba 3. ročníka Bc. štúdia      
11. 2. – 10. 5. 2019 výučba        
12. 2. 2019 zápis po prerušení        
18. 2. – 24. 2. 2019     promócie absolventov AR 2018/2019    
28. 2. 2019 prihlášky na Bc., Mgr. štúdium na AR 2019/2020 vypísanie tém na BP študentov končiacich v AR 2019/2020      
15. 3. 2019       vypísanie tém DzP  
31. 3. 2019   študent končiaci v AR 2019/2020 sa prihlási sa na tému BP v systéme MAIS      
1. 4. 2019 vypísanie P, PV, V predmetov na AR 2019/2020        
1. 4. – 5. 4. 2019 príprava OŠP, P, PV, V predmetov na AR 2017/2018        
12. 4. 2019     odovzdanie DP + 2 ks CD, 1 ks licenčná zmluva, 2 ks analytický list, 1 ks test originality, prihláška na ŠS 
(pozri aj Odovzdávanie záverečných prác)
   
12. 4. 2019     odovzdanie projektu k priebežná/súvislá prax    
15. 4. 2019 – 7. 5. 2019     skúškové obdobie pre študentov 2. ročníka Mgr. štúdia + zápis hodnotení v systéme MAIS    
17. 4. – 23. 4. 2019 Veľkonočné prázdniny
23. 4. – 27. 4. 2019   vypísať termíny skúšok v systéme MAIS vypísať termíny skúšok v systéme MAIS    
24. 4. 2019   odovzdanie BP +2 ks CD, 1 ks licenčná zmluva, 2 ks analytický list, 1 ks test originality, prihláška na ŠS 
(pozri aj Odovzdávanie záverečných prác)
     
25. 4. 2019 – 15. 5. 2019   skúškové obdobie pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia + zápis hodnotení v systéme MAIS      
4. 5. 2019         odovzdanie záverečnej práce +1 ks CD, prihláška na záverečné skúšky
9. 5. 2019 Te Deum
10. 5. 2019       odovzdanie prihlášky na dizertačnú skúšku + dizertačný projekt, odovzdanie žiadosti na obhajobu DzP + DzP  
11. 5. – 29. 6. 2019 skúškové obdobie (s výnimkou končiacich študentov)        
apríl, máj 2019   1. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2019/2020 v systéme MAIS 1. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2019/2020 v systéme MAIS    
Štátne skúšky
máj, jún 2019   ŠS DFŠ ŠS DFŠ    
     
  ŠS EFŠ    
     
1. 6. 2019   2. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2019/2020 v systéme MAIS 2. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2019/2020 v systéme MAIS    
8. 6. a 15. 6. 2019         záverečné skúšky
20. 6. 2019       prijímacie konanie  
24. 6. – 28. 6. 2019     promócie absolventov AR 2018/2019 dizertačná skúška, obhajoba DzP  
30. 6. 2019   podanie prihlášky na opravnú ŠS – augustový termín, TZVV riadny a opravný termín, opravný termín ZP s obhajobou podanie prihlášky na opravnú ŠS – augustový termín, opravný termín DP s obhajobou    
30. 6. 2019   podanie prihlášky na ŠS z TZVV (študenti 2. ročníka Bc. UAP, AVU) ŠS sa bude konať v septembri 2019      
30. 6. 2019   príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2019/2020 príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2019/2020    
Prázdniny
9. 7. 2019 – 10. 7. 2019   promócie absolventov AR 2018/2019      
11. 7. 2019 zápis do 1. ročníka Bc. štúdia AR 2019/2020        
12. 7. 2019 zápis do 1. ročníka Bc. štúdia AR 2019/2020        
28. 7. 2019 zápis do 1. ročníka Mgr. štúdia AR 2019/2020        
29. 7. 2019 zápis do 1. ročníka Mgr. štúdia AR 2019/2020        
10. 8. 2019         vydanie vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti
10. 8. 2019         prihlášky na DPŠ štúdium na AR 2019/2020
Štátne skúšky
19. 8. 2019   ŠS – opravný termín, DFŠEFŠ ŠS – opravný termín, DFŠEFŠ obhajoba DzP – SAV  
20. 8. 2019   ŠS – riadny termín so súhlasom dekana PdF, DFŠEFŠ ŠS – riadny termín so súhlasom dekana PdF, DFŠEFŠ obhajoba DzP – SAV  
21. 8. 2019   ŠS – opravný termín, DFŠEFŠ ŠS – opravný termín, DFŠEFŠ    
22. 8. 2019   ŠS – riadny termín so súhlasom dekana PdF, DFŠEFŠ ŠS – riadny termín so súhlasom dekana PdF, DFŠEFŠ    
23. 8. 2019   ŠS – opravný termín, DFŠEFŠ ŠS – opravný termín, DFŠEFŠ    

 

Predbežný harmonogram štátnych skúšok v máji a júni 2019

(Presný dátum Vašej skúšky nájdete v MAISe v máji 2019.)

Dátum Miestnosť
1P1 1S1 1S2 2P1 2S1 3P1 3S1 4P1 4S1 5P1 Ateliér 3F2
13. 5. CH Mgr. príp. CH   SJ Mgr. príp. SJ AJ Mgr. príp. AJ, I SPV Mgr. príp. SPV M SPV Mgr.   I Mgr.
14. 5. B Mgr. príp. B   M Mgr. príp. M AJ Mgr. e príp. AJ SPV Mgr. príp. SPV M SPV Mgr.    
15. 5. B Mgr. príp. B       NJ Mgr. príp. NJ SPV Mgr. príp. SPV M SPV Mgr.    
16. 5.           NV Mgr.     príp. EV EV Mgr.    
17. 5.                 príp. EV EV Mgr.    
20. 5.               UPV príp. UPV      
21. 5.               UPV príp. UPV      
22. 5. B Bc. príp. B, NJ NJ Bc. SJ Bc. príp. SJ AJ Bc. príp. AJ UPV príp. UPV, EV EV Bc.    
23. 5. B Bc. príp. B   SJ Bc. príp. SJ AJ Bc. príp. AJ UPV príp. UPV, EV EV Bc.    
24. 5.               UPV príp. UPV   VV Bc. Mgr.  
27. 5. CH Mgr. príp. CH   VZRS Bc.   PEP príp. PEP SPV Bc. príp. SPV Bc. SPV Bc. PVU  
28. 5. CH Bc. príp. CH   M Bc. príp. M PEP príp. PEP, NJ SPV Bc. príp. SPV Bc. SPV Bc.   NJ Mgr.
29. 5.           PEP príp. PEP, I SPV Bc. príp. SPV Bc. SPV Bc. PVU I Bc.
30. 5.           PEP príp. PEP SPV Bc. príp. SPV Bc. SPV Bc.    
31. 5.           PEP príp. PEP          
3. 6.       SJ Mgr. príp. SJ AJ Mgr. príp. AJ, I PEP príp. EV, PEP EV Mgr.   I Mgr.
4. 6.       M Mgr. príp. M AJ Mgr. príp. AJ PEP príp. PEP      
5. 6. B Mgr. príp. B       SJ Mgr. príp. SJ PEP príp. PEP      
6. 6.               PEP príp. PEP      
7. 6.               PEP príp. PEP   AVU  
10. 6.               AJ Bc. príp. AJ   AVU  
11. 6.               AJ Bc. príp. AJ      
12. 6.                     AVU, VV Bc.  
13. 6.                        
14. 6.                        
17. 6. CH Bc. príp. CH   B Bc. príp. B SJ Bc. príp. I, SJ AJ Bc. príp. AJ     I Bc.
18. 6.       M Bc. príp. M     AJ Bc. príp. AJ      
19. 6. B Bc. príp. B       NJ Bc. príp. NJ SJ Bc. príp. EV, SJ EV Bc.    

Vysvetlivky:

príp. – prípravná miestnosť
Mgr. – magisterské skúšky   Bc. – bakalárske skúšky
 
CH – chémia   EV – etická výchova
B – biológia VV – výtvarné umenie/výtvarná výchova
NJ – nemecký jazyk SPV – sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
SJ – slovenský jazyk PEP – predškolská a elementárna pedagogika
AJ – anglický jazyk UPV – učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
M – matematika AVU – animácia výtvarného umenia
I – informatika PVU – pedagogika výtvarného umenia
NV – náboženský výchova  

 

Študenti kombinačných štúdií (napr. matematika – informatika) majú v prvom termíne skúšku z predmetu, z ktorého vypracúvali svoju záverečnú (bakalársku/diplomovú) prácu spolu s jej obhajobou. V druhom termíne majú skúšku z predmetu, z ktorého záverečnú prácu nevypracovali.

 

 

Ďalšie zdroje: Rámcové časové harmonogramy štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)