Zoznam skratiek

AR akademický rok
Bc. 1. stupeň (štúdia)
BP bakalárska práca
DFŠ denná forma štúdia
DP diplomová práca
DPŠ doplňujúce pedagogické štúdium
DzP dizertačná práca
DzPj dizertačný projekt
DzS dizertačná skúška
 
EFŠ externá forma štúdia
LS letný semester
MAIS Modulárny akademický informačný systém
Mgr. 2. stupeň (štúdia)
OŠP odporúčaný študijný plán
P povinný (predmet)
PhD. 3. stupeň (štúdia)
PP predškolská pedagogika
 
PV povinne voliteľný (predmet)
RŠ­‑AJL rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry
SAV Slovenská akadémia vied
ŠP študijný program
ŠS štátna skúška
TZVaV teoretické základy výchovy a vzdelávania
V výberový (predmet)
ZS zimný semester

  
Farebné označenie informácií

povinnosti vyučujúceho   povinnosti študenta   všeobecné informácie PdF   univerzitné informácie

 

Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium
5. 9. – 16. 9. 2016 potvrdenia o návšteve školy     zápis PhD. študentov na AR 2016/​2017
19. 9. – 21. 9. 2016   informačný týždeň, školenie novoprijatých študentov    
22. 9. 2016   imatrikulácie 1. roč­níka denného štúdia    
21. 9. – 27. 9. 2016   možnosť doplniť/​vymazať PV a V predmet v systéme MAIS možnosť doplniť/​vymazať PV a V predmet v systéme MAIS  
26. 9. – 17. 12. 2016 výučba      
29. 9. 2016 Veni Sancte      
24. 10. – 28. 10. 2016   promócie promócie  
31. 10. 2016     vypísanie tém na DP pre študentov končiacich v AR 2017/​2018  
30. 11. 2016     študent končiaci v AR 2017/​2018 sa prihlási na tému DP v MAIS  
12. 12. – 17. 12. 2016   vypísať termíny skúšok v systéme MAIS za ZS vypísať termíny skúšok v systéme MAIS za ZS  
14. 12. 2016   príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2016/​2017 príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2016/​2017  
19. 12. 2016 – 11. 2. 2017 skúškové obdobie      

Podrobný kalendár niektorých udalostí

Deň Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium
pondelok 19. 9. 2016   ŠS riadny termín – TZVaV    
utorok 20. 9. 2016   ŠS riadny termín – TZVaV    
streda 21. 9. 2016   ŠS riadny termín – TZVaV    
štvrtok 22. 9. 2016   ŠS riadny termín – TZVaV    
Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium
13. 2. 2017 zápis po prerušení      
13. 2. – 6. 5. 2017 výučba      
13. 2. – 22. 4. 2017   výučba 3. ročníka Bc. štúdia    
13. 2. – 12. 4. 2017     výučba 2. ročník Mgr. Štúdia  
28. 2. 2017   vypísanie tém na BP študentov končiacich v AR 2017/​2018    
31. 3. 2017 prihlášky na štúdium Bc., Mgr. na AR 2017/​2018      
31. 3. 2017   študent končiaci v AR 2017/​2018 sa prihlási sa na tému BP v MAIS    
31. 3. 2017       vypísanie tém dizertačných prác
3. 4. – 8. 4. 2017 príprava OŠP, P, PV, V pred­metov na AR 2017/​2018      
12. 4. 2017     odovzdanie DP a 2 ks CD, 1 ks licenčná zmluva, 2 ks analytický list, 1 ks test originality, prihláška na ŠS  
12. 4. 2017     odovzdanie semestrálneho projektu B  
13. 4. – 18. 4. 2017 veľkonočné prázdniny      
20. 4. 2017 – 4. 5. 2017     skúškové obdobie pre študentov 2. ročníka Mgr. štúdia a zápis hodnotení v systéme MAIS  
21. 4. 2017   odovzdanie BP a 2 ks CD, 1 ks licenčná zmluva, 2 ks analytický list, 1 ks test originality, prihláška na ŠS    
24. 4. 2017 – 13. 5. 2017   skúškové obdobie pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia a zápis hodnotení v systéme MAIS    
24. 4. – 29. 4. 2017   vypísať termíny skúšok v systéme MAIS za LS vypísať termíny skúšok v systéme MAIS za LS  
24. 4. – 29. 4. 2017 vypísanie P, PV, V pred­metov pre študentov      
2. 5. – 6. 5. 2017 predzápis P, PV a V pred­metov      
3. 5. 2017 Te Deum      
9. 5. 2017 – 13. 5. 2017   1. kolo výberu P, PV a V pred­metov na AR 2017/​2018 v systéme MAIS 1. kolo výberu P, PV a V pred­metov na AR 2017/​2018 v systéme MAIS  
9. 5. – 30. 6. 2017 skúškové obdobie      
10. 5. 2017       odovzdanie prihlášky na dizertačnú skúšku a dizertačného projektu, odovzdanie žiadosti na obhajobu dizertačnej práce a dizertačnej práce

Podrobný kalendár niektorých udalostí

Deň Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium
sobota 29. 4. 2017   talentové prijímacie skúšky – VV (3S1, 4S1, 5P1, AT)    
sobota 6. 5. 2017   talentové prijímacie skúšky – AVU (1P1, 2P1, 3P1, 4P1, 5P1, AT)    
pondelok 15. 5. 2017     ŠS – denné  
utorok 16. 5. 2017     ŠS – denné  
streda 17. 5. 2017     ŠS – denné  
štvrtok 18. 5. 2017     ŠS – denné  
piatok 19. 5. 2017     ŠS – denné  
pondelok 22. 5. 2017   ŠS – denné    
utorok 23. 5. 2017   ŠS – denné    
streda 24. 5. 2017   ŠS – denné ŠS – externé  
štvrtok 25. 5. 2017     ŠS – externé  
piatok 26. 5. 2017     ŠS – externé  
pondelok 29. 5. 2017   ŠS – externé ŠS – denné  
utorok 30. 5. 2017   ŠS – externé ŠS – denné  
streda 31. 5. 2017   ŠS – externé ŠS – denné  
štvrtok 1. 6. 2017   ŠS – externé ŠS – denné  
piatok 2. 6. 2017   ŠS – externé    
pondelok 5. 6. 2017   ŠS – denné    
utorok 6. 6. 2017   ŠS – denné    
streda 7. 6. 2017   ŠS – denné    
štvrtok 8. 6. 2017   ŠS – denné    
piatok 9. 6. 2017   ŠS – denné    
pondelok – streda 19. 6. 2017 – 28. 6. 2017   2. kolo výberu P, PV a V pred­metov na AR 2017/​2018 v systéme MAIS 2. kolo výberu P, PV a V pred­metov na AR 2017/​2018 v systéme MAIS  
streda 21. 6. 2017       prijímacie konanie na PhD. ŠP
štvrtok 22. 6. 2017     promócie dizertačná skúška, obhajoba dizertačnej práce
piatok 23. 6. 2017     promócie dizertačná skúška, obhajoba dizertačnej práce
pondelok 26. 6. 2017       dizertačná skúška, obhajoba dizertačnej práce
piatok 30. 6. 2017   podanie pri­hláš­ky na oprav­nú ŠS – augustový termín, TZVaV riadny a oprav­ný termín, oprav­ný termín s obhajobou BP podanie prihlášky na opravnú ŠS – augustový termín, opravný termín s obhajobou DP  
piatok 30. 6. 2017   podanie prihlášky na ŠS z TZVaV (študenti 2. ročníka Bc. UAP, AVU) ŠS sa bude konať v septembri 2017    
piatok 30. 6. 2017   príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2017/​2018 príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2017/​2018  
sobota – štvrtok 1. 7. 2017 – 31. 8. 2017 letné prázdniny      
pondelok 10. 7. 2017   promócie    
utorok 11. 7. 2017   promócie    
streda 12. 7. 2017 zápis 1. ročníka Bc. štúdia      
štvrtok 13. 7. 2017 zápis 1. ročníka Bc. štúdia      
pondelok 24. 7. 2017 zápis 1. ročníka Mgr. štúdia      
utorok 25. 7. 2017 zápis 1. ročníka Mgr. štúdia      
pondelok 21. 8. 2017   ŠS – opravný termín, denné a externé štúdium ŠS – opravný termín, denné a externé štúdium obhajoba dizertačnej práce – SAV
utorok 22. 8. 2017   ŠS – riadny termín so súhlasom dekana PdF, denné a externé štúdium ŠS – riadny termín so súhlasom dekana PdF, denné a externé štúdium obhajoba dizertačnej práce – SAV
streda 23. 8. 2017   ŠS – opravný termín, denné a externé štúdium ŠS – opravný termín, denné a externé štúdium  
štvrtok 24. 8. 2017   ŠS – riadny termín so súhlasom dekana PdF, denné a externé štúdium ŠS – riadny termín so súhlasom dekana PdF, denné a externé štúdium  

Rozpis miestností ŠS pre jednotlivé študijné (pol)programy

Legenda
1. stupeň štúdia (Bc.) denná forma štúdia    
externá forma štúdia    
2. stupeň štúdia (Mgr.) denná forma štúdia    
externá forma štúdia    

 

Deň Dátum 1P1 2P1 3P1 4P1 5P1 AT
pondelok 15. 5. 2017 B Ch M Sj I  
utorok 16. 5. 2017 B Nv Aj Sj Ev  
streda 17. 5. 2017   SPV Nj Aj UPV  
štvrtok 18. 5. 2017   UPV UPV SPV SPV  
piatok 19. 5. 2017     UPV SPV SPV  
               
pondelok 22. 5. 2017 B AJ M Sj Ev PVU + VV
utorok 23. 5. 2017 B Nj Aj Sj Nv  
streda 24. 5. 2017   I PP PP SPV PVU
štvrtok 25. 5. 2017 CH UPV UPV SPV SPV  
piatok 26. 5. 2017     UPV PP SPV  
               
pondelok 29. 5. 2017 B Ch   Sj PEP  
utorok 30. 5. 2017 B Nv Aj Sj PEP  
streda 31. 5. 2017 PEP M Aj Nj* PEP  
štvrtok 1. 6. 2017   Ev SPV PEP PEP VV + AVU
piatok 2. 6. 2017   SPV SPV PEP PEP Mgr.
               
pondelok 5. 6. 2017 B PEP SPV SPV PEP AVU
utorok 6. 6. 2017 CH PEP M SPV PEP  
streda 7. 6. 2017 PEP   Aj Sj PEP AVU
štvrtok 8. 6. 2017 B Ev Aj Sj PEP  
piatok 9. 6. 2017   NV I PEP PEP  
* štátna skúška z nemeckého jazyka dňa 31. 5. 2017 sa dotýka bakalárskeho aj magisterského štúdia
Zobraziť pomocou Kalendára Google otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ikonaiCal kalendár 
(Viac informácií o iCal…)

 

Ďalšie zdroje: Rámcové časové harmonogramy štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)