Dátum: 30. 8. 2022, predminulý rok, aktualizované: 1. 9. 2022, predminulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Rozpis prevzatia preukazov, ISIC známok a potvrdenie vypísaných tlačív na AR 2022/2023

 

Upozorňujeme študentov, že pri vstupe do budovy PdF a na študijné oddelenie 
musia mať nasadený respirátor. V opačnom prípade nebudú vybavení.

 

  • Preukaz študenta je treba aktivovať na prízemí rektorátu TU, Hornopotočná 23, alebo na železničnej stanici.
  • Potvrdenie o návšteve školy si vytlačí študent sám zo svojho rozhrania v MAISe; postup: Úvod » Tlačové zostavy » zvoliť akademický rok 2022/23 » Potvrdenie o návšteve školy » Tlač; je možné vytlačiť dve potvrdenia na jednom liste; najviac potvrdíme dva listy; po odsúhlasení centrálneho registra študentov po 15. 10. 2022 si môže študent stiahnuť potvrdenie s pečiatkou aj sám – prostredníctvom odkazu https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
    Poznámka: Potvrdenia na AR 2022/23 si môžu študenti tlačiť až po preklopení akademického roka od 7. 9. 2022.
  • Tlačivo na rodinné prídavky – priniesť celé vypísané aj s časťou „vyplní škola“ – vzor je na webovej stránke fakulty (tlačivo si stiahnite zo stránky sociálnej poisťovne).
  • Tlačivo na daňovú úľavu pre rodičov – priniesť vypísané aj s časťou „vyplní škola“.

 

Potvrdzovanie tlačív a prevzatie ISIC známok sa uskutoční podľa nasledujúceho rozpisu:

V AR 2022/2023 študenti bakalárskeho denného štúdia

Doková Andrea, 12. 9. 2022 aula

8:30 – 9:30 1. rok PEP písm. A až K
9:30 – 10:30 1. rok PEP písm. L až Z
10:30 – 11:30 1., 2., 3. rok AVU

Doková Andrea, 13. 9. 2022 aula

8:30 – 9:30 2. rok PEP písm. A až K
9:30 – 10:30 2. rok PEP písm. L až Z
10:30 – 11:30 3. rok PEP

Doková Andrea, 14. 9. 2022 aula

8:30 – 9:30 1., 2., 3. rok AJAK
9:30 – 10:30 1., 2., 3. rok SPV

Šantavá Pavlína, 12. 9. 2022 2P1

8:30 – 9:30 1. rok AjL, SjvKN
9:30 – 10:30 2., 3. rok AjL, SjvKN

Cepková Ľubica, 8. 9. 2022 aula

8:30 – 9:30 1., 2. rok Aj – B, Aj – Ev, Aj – H, Aj – Ch, Aj – I, Aj – Nv, Aj – Nj, Aj – Vo, Aj – Vu
9:30 – 10:30 1., 2. rok M – Aj, M – B, M – Ev, M – H, M – Ch, M – Vo, M – Vu, M – I, I – Vo, 
I – Vu, M – Nv, M – Nj
10:30 – 11:30 1., 2. rok I – Nv, Nv – H, Nv – Vu, Nj – B, Nj – Ev, Nj – H, Nj – Nv, Nj – VO, Nj – Vu, 
H – Ev, H – Vo, H – Vu, Ch – Vo, Ch – Ev
10:30 – 11:30 1., 2. rok B – Ev, B – Ch, B – Vo, B – Vu, H – Vo, H – Vu

Cepková Ľubica, 9. 9. 2022 aula

8:30 – 9:30 1., 2. rok Sj – Aj, Sj – B, Sj – H, Sj – Ev, Sj – Ch, Sj – I, Sj – Nv, Sj – Vu, Sj – Vo
9:30 – 10:30 3. rok všetky kombinácie

 

Aj anglický jazyk
AjaAK anglický jazyk a anglofónne kultúry
Ajl učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
AVU animácia výtvarného umenia
B biológia
Ev etická výchova
H história
Ch chémia
I informatika
M matematika
Nj nemecký jazyk
Nv náboženská výchovy
PEP predškolská a elementárna pedagogika
Sj slovenský jazyk
SjvKN slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
SPV sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
Vo výchova k občianstvu
Vu výtvarné umenie

V AR 2022/2023 študenti magisterského denného štúdia

(denná forma – prízemie PdF – vestibul)

Krajčovičová Viera, 12. 9. 2022

8:30 – 9:30 1. rok SPV, AjL, AJAK, PVU
9:30 – 10:30 1. rok UPV, PP
10:30 – 11:30 1. rok UAP kombinácie

Krajčovičová Viera, 13. 9. 2021

8:30 – 9:30 2. rok UAP slovenský jazyk v kombinácii, AjL
9:30 – 10:30 2. rok UAP kombinácie – ostatné

 

SPV, UPV, PP, AJAK – 2. rok štúdia, si môžu vybaviť potvrdenia a prevziať ISIC známky od 26. 9. (po praxi) počas úradných hodín od 9:00 do 11:00