Rheia

Stránka Pedagogickej fakulty (a niektorých pridružených súčastí) je prevádzkovaná prostredníctvom redakčného systému Rheia, ktorý bol primárne vyvíjaný na prevádzku stránok fakulty a neskôr bol použitý na ďalšie súčasti prevádzkované v doméne pdf.truni.sk.

Počas vývoja bolo zohľadňované (1.) rozhodnutie o prevádzkovaní stránok bez použitia relačnej databázy, ktorá bola nahradená jednoduchou súborovo orientovanou databázou a (2.) uľahčenie správy rozsiahleho množstva dokumentov, ktoré webové sídlo ponúka.

Systém je priebežne naďalej vyvíjaný a zdokonaľovaný, aby sa dokázal prispôsobiť potrebám a moderným trendom sprevádzajúcim prevádzkovanie webových stránok, napríklad v súvislosti s rôznymi službami, ktoré by sídlo malo poskytovať.

Manuál k verzii 1.0 tohto systému z roku 2015 je publikovaný na adrese: https://pdf.​truni.​sk/​horvath/​Rheia­‑1­‑0/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Manuál k verzii 1.5 z roku 2021 je publikovaný na adrese: https://pdf.​truni.​sk/​horvath/​Rheia­‑1­‑5/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)