Dátum: 15. 5. 2020, pred štyrmi rokmi


 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 1. júna 2020
Miestnosť: 5P1 – Mgr. Jana Fúsková, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia: I.
Predseda komisie: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Členovia komisie: Mgr. Zuzana Danišková, PhD.
  Mgr. Dana Masaryková, PhD.
  Mgr. Jana Fúsková, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  metodika predškolskej a voľnočasovej výchovy
  predškolská a elementárna pedagogika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta vedúci ZP oponent ZP
1. 8:50 9:00 Kopuncová Veronika Dr. Dana Masaryková doc. Jana Labudová
2. 9:30 9:40 Melicherová Ivana Dr. Zuzana Danišková Mgr. Dalibor Jurášek
3. 10:10 10:20 Pňačeková Adriána Dr. Zuzana Danišková Dr. Jana Fúsková
4. 10:50 11:00 Rajnohová Barbora Dr. Jana Fúsková Mgr. Nikola Kallová
5. 11:30 11:40 Bajová Veronika Dr. Dana Masaryková Dr. Lukáš Ondráška
6. 12:10 12:20 Šarmírová Bianka⭐⭐ doc. Kristína Žoldošová Dr. Zuzana Bánovčanová
7. 12:50 13:00 Čačalová Kristína Dr. Dana Masaryková Dr. Lukáš Ondráška
8. 13:30 13:40 Dlhovičová Barbora Dr. Dana Masaryková doc. Jana Labudová
9. 14:10 14:20 Dudáková Barbora Dr. Dana Masaryková doc. Jana Labudová
10. 14:50 15:00 Hodoňová Zuzana Dr. Zuzana Danišková Mgr. Jana Csámpaiová

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou (ide o študenta starej akreditácie)

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 1. júna 2020
Miestnosť: 4P1 – Mgr. Lukáš Vaško, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia: II.
Predseda komisie: prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Členovia komisie: Mgr. Markéta Filagová, PhD.
  Mgr. Peter Guľas, PhD.
  Mgr. Lukáš Vaško, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  metodika predškolskej a voľnočasovej výchovy
  predškolská a elementárna pedagogika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta vedúci ZP oponent ZP
1. 8:50 9:00 Lisá Simona prof. Ondrej Kaščák Dr. Paulína Krivosudská
2. 9:30 9:40 Lefkovičová Ľubica prof. Ondrej Kaščák Mgr. Jana Csámpaiová
3. 10:10 10:20 Slovjaková Miroslava Dr. Peter Guľas Dr. Oľga Pappová
4. 10:50 11:00 Vajčovcová Katarína Dr. Peter Guľas Dr. Irina Školníková
5. 11:30 11:40 Vicáňová Sabína Dr. Peter Guľas Mgr. Jana Csámpaiová
6. 12:10 12:20 Korvasová Michaela __ _
7. 12:50 13:00 Klundová Michaela⭐⭐ Dr. Michaela Bieliková Dr. Estera Kövérová
8. 13:30 13:40 Tomaščáková Adriana Dr. Peter Kusý doc. J. Gajdošíková Zeleiová
9. 14:10 14:20 Krauszová Veronika prof. Ondrej Kaščák Mgr. Dalibor Jurášek
10. 14:50 15:00 Kňazovická Zuzana Dr. Peter Guľas Mgr. Jana Csámpaiová
11. 15:30 15:40 Konrádová Simona Dr. Mária Beláková doc. Gabriela Magalová

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 2. júna 2020 – externé štúdium
Miestnosť: 5P1 – Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia: I.
Predseda komisie: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Členovia komisie: Mgr. Zuzana Danišková, PhD.
  Mgr. Markéta Filagová, PhD.
  Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  metodika predškolskej a voľnočasovej výchovy
  predškolská a elementárna pedagogika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta vedúci ZP oponent ZP
1. 8:50 9:00 Kupčíková Dáša doc. Gabriela Magalová doc. Juraj Hladký
2. 9:30 9:40 Streďanská Petra prof. Oľga Zápotočná Mgr. Kristína Blažeková
3. 10:10 10:20 Janovcová Adriana Dr. Zuzana Danišková Dr. Lucia Branikovičová
4. 10:50 11:00 Javorková Veronika prof. Ondrej Kaščák Dr. Zuzana Moncmanová
5. 11:30 11:40 Šalmíková Helena
6. 12:10 12:20 Julíniová Kristína prof. Ivan Lukšík Mgr. Nikola Kallová
7. 12:50 13:00 Časnochová Pavlína Mgr. Kristína Blažeková Dr. Zuzana Danišková
8. 13:30 13:40 Čupcová Michaela Dr. Silvia Malatinska Dr. Jana Fialová
9. 14:10 14:20 Drinková Nikola doc. Zuzana Petrová prof. Oľga Zápotočná

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 2. júna 2020 – externé štúdium
Miestnosť: 4P1 – Mgr. Jana Fúsková, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia: II.
Predseda komisie: doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
Členovia komisie: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
  Mgr. Peter Guľas, PhD.
  Mgr. Jana Fúsková, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  metodika predškolskej a voľnočasovej výchovy
  predškolská a elementárna pedagogika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta vedúci ZP oponent ZP
1. 8:50 9:00 Roziaková Andrea Dr. Kristína Blažeková Dr. Jana Fúsková
2. 9:30 9:40 Borženská Stanislava prof. Oľga Zápotočná Dr. Kristína Blažeková
3. 10:10 10:20 Chabadová Nikola doc. Kristína Žoldošová Mgr. Žaneta Dodeková
4. 10:50 11:00 Valachová Dominika doc. Kristína Žoldošová Dr. Michaela Bieliková
5. 11:30 11:40 Zaťková Lenka Dr. Veronika Gabaľová prof. Veronika Stoffová
6. 12:10 12:20 Kubová Natália prof. Oľga Zápotočná Dr. Markéta Filagová
7. 12:50 13:00 Kultanová Michaela prof. Oľga Zápotočná doc. Zuzana Petrová
8. 13:30 13:40 Bednárová Tatiana Mgr. Dana Masaryková Dr. Lukáš Ondráška
9. 14:10 14:20 Borčická Veronika Dr. Veronika Gabaľová prof. Veronika Stoffová

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 3. júna 2020 – externé štúdium
Miestnosť: 5P1 – Mgr. Lukáš Vaško, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia: I.
Predseda komisie: doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
Členovia komisie: Mgr. Zuzana Danišková, PhD.
  Mgr. Peter Guľas, PhD.
  Mgr. Lukáš Vaško, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  metodika predškolskej a voľnočasovej výchovy
  predškolská a elementárna pedagogika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta vedúci ZP oponent ZP
1. 8:50 9:00 Miškovská Katarína Dr. Oľga Pappová Dr. Peter Guľas
2. 9:30 9:40 Motyčková Petra Dr. Jana Balážová Dr. Naďa Bizová
3. 10:10 10:20 Nedorostová Diana Dr. Janette Gubricová Dr. Naďa Bizová
4. 10:50 11:00 Nižňanská Andrea Dr. Lukláš Vaško Dr. Ivana Justusová
5. 11:30 11:40 Uhlíková Lucia Dr. Mária Beláková Dr. Andrej Závodný
6. 12:10 12:20 Švarcová Lenka
7. 12:50 13:00 Vavríková Kristína doc. Gabriela Magalová prof. Eva Vitézová
8. 13:30 13:40 Sýkorová Nikola Mgr. Nikola Kallová prof. Ivan Lukšík
9. 14:10 14:20 Kopásková Klaudia Dr. Mária Beláková Mgr. Marek Mikušiak
10. 14:50 15:00 Kmentová Andrea Dr. Jana Balážová Dr. Marek Wiesenganger

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe vzdelávanie a rozvojová spolupráca v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 3. júna 2020
Miestnosť: 4P1 – Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia:

Predseda komisie: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
Členovia komisie: prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.
  PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD.
  Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta vedúci ZP oponent ZP
1. 8:20 8:30 Kalinková Veronika⭐⭐ prof. Adriana Ondrušová PhDr. Zuzana Kráľová PhD.

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 3. júna 2020
Miestnosť: 4P1 – Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia: II.
Predseda komisie: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
Členovia komisie: Mgr. Dana Masaryková, PhD.
  Mgr. Markéta Filagová, PhD.
  Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  metodika predškolskej a voľnočasovej výchovy
  predškolská a elementárna pedagogika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta vedúci ZP oponent ZP
1. 8:50 9:00 Hudecová Natália Dr. Jana Fúsková Dr. Lucia Branikovičová
2. 9:30 9:40 Chovančíková Melánia Dr. Ildikó Pšenáková Dr. Milan Štrbo
3. 10:10 10:20 Chovanová Martina Dr. Karin Hambálková Dr. Markéta Filagová
4. 10:50 11:00 Ivančíková Katarína Dr. Zuzana Bánovčanová Dr. Jana Fúsková
5. 11:30 11:40 Mesárošová Simona⭐⭐ Dr. Dana Masaryková doc. Jana Labudová
6. 12:10 12:20 Ivančíková Natália Dr. Jana Fúsková prof. Oľga Zápotočná
7. 12:50 13:00 Jakubcová Patrícia doc. Zuzana Petrová Dr. Markéta Filagová
8. 13:30 13:40 Kadlečíková Erika Dr. Zuzana Bánovčanová Mgr. Kristína Blažeková
9. 14:10 14:20 Korimová Kristína Dr. Karin Hambálková Dr. Jana Fúsková
10. 14:50 15:00 Miškechová Jana prof. Oľga Zápotočná Dr. Kamila Urban

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 8. júna 2020 – externé štúdium
Miestnosť: 5P1 – Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia: I.
Predseda komisie: prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Členovia komisie: Mgr. Jana Fúsková, PhD.
  Mgr. Dana Masaryková, PhD.
  Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  metodika predškolskej a voľnočasovej výchovy
  predškolská a elementárna pedagogika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta vedúci ZP oponent ZP
1. 8:50 9:00 Zuzčáková Diana Mgr. Kristína Blažeková Dr. Zuzana Bánovčanová
2. 9:30 9:40 Michálková Andrea prof. Ivan Lukšík Mgr. Nikola Kallová
3. 10:10 10:20 Mitašová Barbora Dr. Dana Masaryková doc. Jana Labudová
4. 10:50 11:00 Jankovská Zdenka prof. Eva Vitézová Dr. Mária Beláková
5. 11:30 11:40 Petrů Dáša Dr. Ildikó Pšenáková Dr. Milan Štrbo
6. 12:10 12:20 Briestenská Martina Dr. Dana Masaryková Dr. Lukáš Ondráška
7. 12:50 13:00 Filčáková Beáta Dr. Estera Kövérová Mgr. Žaneta Dodeková
8. 13:30 13:40 Šišková Michaela Dr. Veronika Gabaľová prof. Veronika Stoffová

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 8. júna 2020
Miestnosť: 4P1 – Mgr. Lukáš Vaško, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia: II.
Predseda komisie: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Členovia komisie: Mgr. Markéta Filagová, PhD.
  Mgr. Peter Guľas, PhD.
  Mgr. Lukáš Vaško, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  metodika predškolskej a voľnočasovej výchovy
  predškolská a elementárna pedagogika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta vedúci ZP oponent ZP
1. 8:50 9:00 Jurčová Natália Dr. Miloš Štofko doc. Štefan Blažo
2. 9:30 9:40 Lacková Tatiana Dr. Naďa Bizová Dr. Peter Kusý
3. 10:10 10:20 Maková Katarína Dr. Karin Hambálková Dr. Zuzana Bánovčanová
4. 10:50 11:00 Mičianová Katarína Dr. Silvia Malatinska Dr. Jana Fialová
5. 11:30 11:40 Siváková Barbora
6. 12:10 12:20 Ščepková Dáša
7. 12:50 13:00 Martonová Sabina⭐⭐ Dr. Jana Fúsková Mgr. Lucia Branikovičová
8. 13:30 13:40 Poláčková Michaela prof. Ivan Lukšík Dr. Lukáš Vaško
9. 14:10 14:20 Rišová Lenka Dr. Ivana Justusová doc. Zuzana Petrová
10. 14:50 15:00 Vráblová Laura Dr. Jana Fúsková prof. Ivan Lukšík

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 9. júna 2020
Miestnosť: 5P1 – Mgr. Lukáš Vaško, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia: I.
Predseda komisie: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Členovia komisie: Mgr. Markéta Filagová, PhD.
  Mgr. Zuzana Danišková, PhD.
  Mgr. Lukáš Vaško, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  metodika predškolskej a voľnočasovej výchovy
  predškolská a elementárna pedagogika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta vedúci ZP oponent ZP
1. 8:50 9:00 Jamborová Natália Dr. Lukáš Vaško Mgr. Lucia Branikovičová
2. 9:30 9:40 Klimová Lenka Dr. Zuzana Danišková Mgr. Nikola Kallová
3. 10:10 10:20 Kostelanská Kristína Dr. Markéta Filagová Mgr . Dalibor Jurášek
4. 10:50 11:00 Krajčovičová Silvia Dr. Markéta Filagová doc. Zuzana Petrová
5. 11:30 11:40 Hincová Ivana
6. 12:10 12:20 Hrabovská Laura⭐⭐ Dr. Jana Fúsková Dr. Lukáš Vaško
7. 12:50 13:00 Kujová Katarína Dr. Zuzana Danišková Dr. Karin Hambálková
8. 13:30 13:40 Kuliš­‑Salingerová Barbora Dr. Markéta Filagová Dr. Zuzana Danišková
9. 14:10 14:20 Lagínová Nikoleta Dr. Ivana Justusová Dr. Karin Hambálková
10. 14:50 15:00 Liščáková Júlia prof. Eva Vitézová doc. Gabriela Magalová

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 9. júna 2020
Miestnosť: 4P1 – Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia: II.
Predseda komisie: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Členovia komisie: Mgr. Dana Masaryková, PhD.
  doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
  Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  metodika predškolskej a voľnočasovej výchovy
  predškolská a elementárna pedagogika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta vedúci ZP oponent ZP
1. 8:50 9:00 Lačoková Sabína Dr. Dana Masaryková doc. Jana Labudová
2. 9:30 9:40 Malinková Patrícia Dr. Zuzana Bánovčanová Dr. Zuzana Danišková
3. 10:10 10:20 Malková Simona Dr. Zuzana Bánovčanová Mgr. Lucia Brankovičová
4. 10:50 11:00 Miškechová Kristína Dr. Zuzana Bánovčanová Dr. Michaela Bieliková
5. 11:30 11:40 Polakovičová Adriána Dr. Dana Masaryková Dr. Lukáš Ondráška
6. 12:10 12:20 Kostelná Simona doc. Kristína Žoldošová Dr. Michaela Bieliková
7. 12:50 13:00 Jankechová Veronika Dr. Michaela Bieliková Mgr. Lucia Brankovičová
8. 13:30 13:40 Tabačárová Michaela Dr. Michaela Bieliková Mgr. Žaneta Dodeková
9. 14:10 14:20 Babečková Lenka Dr. Jana Balážová Dr. Ivan Podmanický
10. 14:50 15:00 Joščáková Terézia Dr. Peter Kusý doc. J. Gajdošíková Zeleiová

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 10. júna 2020 – externé štúdium
Miestnosť: 5P1 – Mgr. Jana Fúsková, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia: I.
Predseda komisie: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
Členovia komisie: Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.
  Mgr. Peter Guľas, PhD.
  Mgr. Jana Fúsková, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  metodika predškolskej a voľnočasovej výchovy
  predškolská a elementárna pedagogika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta vedúci ZP oponent ZP
1. 8:50 9:00 Harvánková Anna Dr. Michaela Guillaume Dr. Miloš Štofko
2. 9:30 9:40 Gešvantnerová Laura prof. Veronika Stoffová Dr. Veronika Gabaľová
3. 10:10 10:20 Guničová Lucia Mgr. Nikola Kallová doc. Zuzana Petrová
4. 10:50 11:00 Hancová Dana Dr. Viera Čerňanová Dr. Jana Fialová
5. 11:30 11:40 Šišovská Nikola
6. 12:10 12:20 Truban Tomáš⭐⭐ Dr. Jana Fialová Dr. Viera Čerňanová
7. 12:50 13:00 Martinkovičová Zmrhalová Andrea Dr. Milan Pokorný Dr. Veronika Gabaľová
8. 13:30 13:40 Mateičková Viera Dr. Jana Fialová Dr. Viera Čerňanová
9. 14:10 14:20 Špirková Zuzana Dr. Oľga Pappová Dr. Peter Guľas

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 10. júna 2020
Miestnosť: 4P1 – Mgr. Lukáš Vaško, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia: II.
Predseda komisie: doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
Členovia komisie: Mgr. Markéta Filagová, PhD.
  Mgr. Dana Masaryková, PhD.
  Mgr. Lukáš Vaško, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: záverečná práca s obhajobou
  metodika predškolskej a voľnočasovej výchovy
  predškolská a elementárna pedagogika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta vedúci ZP oponent ZP
1. 8:50 9:00 Feješová Barbora Dr. Lukáš Vaško Dr. Ivana Justusová
2. 9:30 9:40 Gregorová Anika Dr. Lukáš Vaško Mgr. Dalibor Jurášek
3. 10:10 10:20 Kuchárová Alžbeta Dr. Markéta Filagová Mgr. Nikola Kallová
4. 10:50 11:00 Laurincová Lucia doc. Zuzana Petrová Dr. Markéta Filagová
5. 11:30 11:40 Oriešková Zuzana doc. Zuzana Petrová Dr. Kamila Urban
6. 12:10 12:20 Priebrachová Kristína Dr. Lukáš Vaško Dr. Michaela Bieliková
7. 12:50 13:00 Stanová Michaela Dr. Jana Fialová Dr. Viera Čerňanová
8. 13:30 13:40 Zahoráková Barbora Dr. Dana Masaryková Dr. Lukáš Odráška
9. 14:10 14:20 Malá Petra Dr. Dana Masaryková Dr. Lukáš Odráška

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na záverečnú prácu s obhajobou