prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: vedúci katedry
  prodekan pre vedu, 
výskum a umeleckú činnosť
  Miestnosť: 622
  326
  Klapka: 552
  527
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH
  Ondrej Kaščák je vedúcim katedry školskej pedagogiky na PdF TU v Trnave a samostatným vedeckým pracovníkom na ÚVSK SAV. Je vedúcim redaktorom časopisu Journal of Pedagogy (http://www.​degruyter.​com/​view/​j/​jped otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). Svoj výskum orientuje na školskú a vzdelávaciu politiku (sledujúc guvernmentálne prístupy), školskú etnografiu, sociológiu detstva a sociológiu vzdelávania.

Výber z publikačnej činnosti

 • Communists, Humboldtians, neoliberals and dissidents: or the path to a post­‑communist homo oeconomicus / Ondrej Kaščák. In Journal of Education Policy. ISSN 0268­‑0939. Vol. 32, no. 2 (2017), p. 159–175.
 • Topography of power relations in Slovak preschool sector based on Bourdieu’s field theory. / Kaščák, O., Pupala, B. In Journal of Pedagogy, vol. 8, no. 2 (2017), p. 57–76.
 • Teachers’ voice, power and agency: (un)professionalisation of the early years workforce / Marek Tesar et al. In Early Years. ISSN 0957­‑5146. Vol. 37, no. 2 (2017), p. 189–201.
 • Transgressionen: Zum diskursiven Rekonfigurieren von institutionalisierten (frühen) Kindheiten. Ein slowakisch­‑deutscher Vergleich von curricularen Dokumenten / Anna Fangmeyer, Ondrej Kaščák. In Forschung in der Frühpädagogik 9. Freiburg : FEL, 2016. ISBN 978­‑3­‑932650­‑80­‑2. S. 141–172.
 • Learning how to do up buttons: Professionalism, teacher identity and bureaucratic subjectivities in early years settings / Branislav Pupala, Ondrej Kaščák, Marek Tesar. In Policy Futures in Education. ISSN 1478­‑2103. Vol. 14, no. 6 (2016), p. 655–665.
 • Slovak Preschool Curriculum Reform and Teachers’ Emotions: An Analysis of Facebook Posts / Ondrej Kaščák, Branislav Pupala, Tata J. Mbugua. In Early childhood education journal. ISSN 1082­‑3301. Vol. 44, no. 6 (2016), p. 573–580.
 • Re­‑negotiating an ethics of care in Kenyan childhoods / Sonja Arndt et al. In Human Affairs. ISSN 1210­‑3055. Vol. 26, no. 3 (2016), p. 288–303.
 • Predškolská a elementárna pedagogika a jej medzinárodná akceptácia: Portrét jednej slovenskej slabosti/ Kaščák, O., Pupala, B., Lehotská, V., Zápotočná, O. In Orbis Scholae. Vol. 9, no. 1 (2015), p. 119−138.
 • Vzdelávanie a školovanie v ranom veku v sociálne diferencovanej perspektíve matiek. / Kaščák, O., Betáková, E. In Sociológia – Slovak Sociological Review, vol. 46, no. 1 (2014), p. 5–24.
 • Buttoning up the gold collar — The child in neoliberal visions of early education and care. / Kaščák, O., Pupala, B. In Human Affairs, vol. 23, no. 2 (2013), p. 319–337.
 • Ora et labora – the use of prayer in schooling. / Kaščák, O., Gajňáková, S. In Pedagogy, Culture & Society, vol. 20, no. 3 (2012), p. 377–392.
 • Školská etnografia tela, jej východiská, podoby a potenciály. / Kaščák, O., Obertová, Z. In Český lid : Etnologický časopis, vol. 9, no. 1 (2012), p. 1–22.
 • Škola zlatých golierov : vzdelávanie v ére neoliberalizmu / Ondrej Kaščák, Branislav Pupala; Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012.
 • School culture at risk of political and methodological expropriation / Ondrej Kaščák a kol. In Human Affairs. ISSN 1210­‑3055. Vol. 22, no. 4 (2012), p. 524–538.
 • „Das bin ich…“: Corporeality and Early German Language Education in (Slovak) Kindergarten. / Kaščák, O., Pupala, B., Kovalčíková, I. In Human Affairs, vol. 22, no. 1 (2012), p. 56–68.
 • Governmentality – Neoliberalism – Education: The Risk Perspective. / Kaščák, O., Pupala, B. In Journal of Pedagogy, vol. 2, no. 2 (2011), p. 145–158.
 • Humanism and autonomy in the neoliberal reform of teacher training. / Kascak, O., Pupala, B., Petrova, Z. In Education, Knowledge and Economy, vol. 5, no. 1–2 (2011), p. 71–88.
 • PISA v kritickej perspektíve. / Kaščák, O., Pupala, B. In Orbis scholae, vol. 5, no. 1 (2011), p. 53–70.
 • Neoliberálna guvernmentalita v sociálnom projektovaní vzdelávania. / Kaščák, O., Pupala, B. In Sociologický časopis – Czech Sociological Review, vol. 6, no. 5 (2010), p. 771–799.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.