Dátum: 16. 10. 2020, pred štyrmi rokmi

Ku kurzom: primárne prírodovedné vzdelávanie (doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.), 
sociálne štúdie v primárnom vzdelávaní (Mgr. Zuzana Danišková, PhD.), 
školská hudobná výchova
Študijný program: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, Mgr. 2. ročník
Termín praxe: utorok, štvrtok
Kontakt: v prvý deň kontaktovať zástupkyňu pre 1. stupeň 10 min pred začiatkom 
vyučovacej hodiny‼‼‼

 

1. skupina: ZŠ Gorkého, Trnava

Bujáková Natália Černotová Nikoleta Federičová Lucia Janečková Evelýn Kosová Mária Mikušová Michaela

1. skupina        
prírodoveda IV. B  1. hodina 8:00 – 8:45 p. Ďurovská utorok
hudobná výchova IV. B  3. hodina 9: 55 – 10: 40 p. Vráblová utorok
vlastiveda IV. A  4. hodina 10:55 – 11:40 p. Krišicová štvrtok

 

2. skupina: ZŠ Gorkého, Trnava

Muchová Mária Remiašová Jana Šáchová Frederika Ušáková Lucia Vávrová Adela Klimková Kristína

2. skupina        
prírodoveda III. B  3. hodina 9:55 – 10:40 p. Ďurovská utorok
vlastiveda III. B  2. hodina 8:55 – 9:40 p. Krajčovičová štvrtok
hudobná výchova I. B  3. hodina 9:55 – 10:40 p. Krónerová štvrtok

 

3. skupina: ZŠ Gorkého, Trnava

Bbaulíková Laura Chmelinová Dominika Chovančíková Mária Farkašová Katarína Hanečáková Katarína Harčariková Kristína Zemanová Diana

3. skupina        
hudobná výchova III. A  1. hodina 8:00 – 8:45 p. Reyová utorok
prírodoveda III. C  2. hodina 8:55 – 9:40 p. Klátiková utorok
vlastiveda III. C  3. hodina 9:55 – 10:40 p. Klátiková utorok

 

4. skupina: ZŠ K. Mahra 11, Trnava

Holá Zuzana Horníková Veronika Igazová Kristína Klimková Kristína Kovaľová Simona Kubalová Adriána Kuželová Romana

4. skupina        
Prírodoveda III. B  3. hodina 9:55 – 10:40 p. Babincová utorok
Vlastiveda IV. A  4. hodina 10:55 – 11:40 p. Boboňková utorok
Hudobná výchova II. C  5. hodina 11:55 – 12:40 p. Borisová utorok

 

5. skupina: ZŠ K. Mahra 11, Trnava

Lachmanová Timea Lebánková Markéta Lihaniová Patrícia Mančušková Hana Nižníková Lenka Nováková Lenka Repková Veronika

5. skupina        
Hudobná výchova IV. B  2. hodina 8:55 – 9:40 p. Krajčovičová utorok
Prírodoveda IV. C  3. hodina 9:55 – 10:40 p. Šarvaicová utorok
Vlastiveda III. A  5. hodina 11:55 – 12:40 p. Vahuličová utorok

 

6. skupina: ZŠ K. Mahra 11, Trnava

Sedláková Júlia Šimaljáková Barbora Šimová Alena Šipikalová Barbora Šulíková Erika Vallová Gabriela Vrabcová Klaudia Zafková Gabriela

6. skupina        
Prírodoveda IV. B  3. hodina 10:00 – 10:45 p. Ševečková štvrtok
Vlastiveda III. B  4. hodina 10:55 – 11:40 p. Babincová štvrtok
Hudobná výchova II. A  5. hodina 11:55 – 12:40 p. Borisová štvrtok

 

Harmonogram praxe

Každý utorok/štvrtok (podľa rozpisu v skupinách) v termíne od 20. 10. 2020 do 10. 12. 2020 (vrátane). Prípadné prázdniny alebo prerušenie prevádzky školy konzultujte so školou – zástupcom riaditeľa pre prvý stupeň.

  • V prípade otázok ma kontaktujte: adresa elektronickej pošty; adresa elektronickej pošty

Ďalšie pokyny k praxi.

Študenti sú povinní: