Dátum: 26. 8. 2020, pred štyrmi rokmi

V súvislosti s epidemiologickými opatreniami od 1. 9. 2020, sme dostali informácie, že niektoré materské školy nepovolia účasť študentov na praxi, resp. od nich vyžadujú preukázanie negatívnym PCR COVID testom.

V prípade, že sa Vás toto opatrenie dotýka, na súvislú prax nenastúpite a bude Vám umožnené realizovať ju v náhradnom termíne v rámci zimného semestra, resp. v začiatku letného semestra.

Prosím, aby ste o tejto skutočnosti ihneď, najneskôr do 28. 8. 2020, informovali Dr. Karin Hambálkovú (adresa elektronickej pošty; adresa elektronickej pošty), z dôvodu zrušenia dohôd o vykonaní práce cvičných učiteliek.