Dátum: 15. 3. 2018, pred niekoľkými rokmi

Vážení študenti končiaci v akademickom roku 2018/2019, zadania k záverečným prácam (bakalárskym aj diplomovým) si môžete vyzdvihnúť u sekretárky katedry – Silvii Mrvovej – na piatom poschodí.

Zadania bude odovzdávať od 18. 3. do 22. 3. 2019 v čase od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00.