Dátum: 3. 12. 2014, pred viacerými rokmi

Na základe viacročnej neformalizovanej spolupráce medzi Katedrou slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU a Katedrou slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity na Ukrajine podpísali vedúci obidvoch katedier doc. Juraj Hladký a prof. Svitlana M. Pachomovová, DrSc., na Smolenickom zámku 26. novembra 2014 dohodu o vzájomnej spolupráci.

Dohoda sa dotýka najmä vedeckovýskumných aj pedagogických aktivít obidvoch katedier a takisto podpory obidvoch národnostných menšín (slovenskej na Ukrajine a ukrajinskej na Slovenku). Signatári dohody predpokladajú, že dohoda bude viesť k rozšíreniu spolupráce na širšej (fakultnej či univerzitnej) úrovni a jej súčasťou budú aj študenti.

Súvisiacia galéria: