Dátum: 7. 3. 2022, predminulý rok

Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, strop, podlaha.

Automaticky generovaný popis.