Dátum: 11. 11. 2022, predminulý rok

Týždeň vedy a techniky je výročnou iniciatívou, ktorej hlavnými organizátormi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Centrum vedecko­‑technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Jej cieľom je predovšetkým popularizácia vedy a výskumu, a to najmä medzi mladými ľuďmi. Do tohtoročného Týždňa vedy a techniky (7. – 13. novembra 2022) sa zapojila aj Katedra slovenského jazyka a literatúry pri Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, ktorá pri tejto príležitosti zorganizovala sériu podujatí zameraných na propagáciu lingvistiky a literárnej vedy.

Dňa 7. novembra sa na Pedagogickej fakulte uskutočnilo podujatie Posunkový jazyk a špecifiká komunikácie nepočujúcich osôb. Udalosť pozostávala z troch častí: najprv sa predstavila Dr. Angela Hefty s prednáškou Špecifiká komunikácie s nepočujúcimi osobami. Nasledovala prednáška Dr. Romana Vojtechovského Posunkové jazyky sú „lazane“ a hovorené jazyky „špagety“, ktorá sa zameriavala na porovnanie charakteristických znakov týchto dvoch podôb komunikácie. Podujatie zavŕšil MgA. Michal Hefty rýchlokurzom slovenského posunkového jazyka.

obrázok

V stredu 9. novembra zorganizovala KSJaL na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave deň workshopov s názvom Jazyk a literatúra na cestách. Doc. Andrej Závodný si pripravil jazykovedne zameraný kvíz, v ktorom si študenti otestovali vedomosti v oblastiach, ako sú historické a nárečové slová či štúrovská kodifikácia. Formu kvízu využil aj Mgr. Patrik Miskovics, ktorý študentom predstavil málo známe či kuriózne texty slovenskej literatúry. Veľký úspech mala aktivita doc. Hladkého, počas ktorej vysvetlil historické súvislosti vývinu slovenských priezvisk a interpretoval priezviská prítomných študentov s ohľadom na ich historický pôvod.

obrázok

V súvislosti s Týždňom vedy a techniky usporiadala KSJaL aj prednášku prof. Jána Kačalu o významnom jazykovedcovi Henrichovi Bartekovi, návštevu Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA, ako aj nadchádzajúcu prednášku Dr. Mariána Kamenčíka Slovenský nadrealizmus v korešpondencii (1935 – 1948), ktorá sa uskutoční 16. novembra o 12:50 v priestoroch Adalbertina.

 

Mgr. Patrik Miskovics

 


 

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok