Dátum: 3. 11. 2022, predminulý rok

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

pozýva

študentov na prednášku

PhDr. Marián Kamenčíka, PhD., z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

na tému

Slovenský nadrealizmus v korešpondencii (1935 – 1948).

 

Prednáška a zároveň predstavenie novej odbornej publikácie bude

16. 11. 2022 (v stredu) od 12.50 – 13.40 hod. v Adalbertine

na Hollého ulici v miestnosti č. 31 (2. posch.).

obrázok

 

Tešíme sa na Vašu účasť.