Dátum: 11. 4. 2022, predminulý rok

Po dvoch rokoch pandémie sa v utorok 7. apríla 2022 na Katedre slovenského jazyka a literatúry opäť konala študentská vedecká a odborná konferencia prezenčnou formou. S podnetnými a originálnymi príspevkami vystúpili študenti v odboroch slovenský jazyk a literatúra v kombinácii a slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich. Komisia rozhodla o udelení ocenenia trom študentom:

1. miesto: Romana Antalová – Konvencia nekonvenčnosti (Ja je niekto iný zblízka)
2. miesto: Dominika Krchnáková – Jazykové intuície vo vzťahu k používaniu niektorých problematických zámen v slovenčine
3. miesto: Barbara Randušková – Kultúra nepočujúcich v kontexte psychologického poradenstva

Oceneným študentom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa konferencie zúčastnili.

Na podujatí vystúpili: Romana Antalová, Dominika Krchnáková, Barbara Randušková, Michaela Andraščíková, Alica Struková, Nina Kunáková, David Oslej.

Zloženie komisie: Tamara Janecová (predsedníčka), Marek Mikušiak, Andrej Závodný, Patrik Miskovics, Štefánia Vyskočová, Katarína Mikulovičová.

 

Obrázok, na ktorom je vnútri, osoba, strop, stena.

Automaticky generovaný popis. 

Vedúci katedry pán doc. Juraj Hladký otvára konferenciu.

 

Obrázok, na ktorom je osoba, vnútri, stena, podlaha.

Automaticky generovaný popis. 

Publikum a komisia.

 

Obrázok, na ktorom je vnútri, osoba, strop, stena.

Automaticky generovaný popis. 

Úvodné slovo dr. Mikušiaka, v pozadí na plátne pripravená na prezentáciu prvá vystupujúca – Barbara Randušková.

 

Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, osoba, strop.

Automaticky generovaný popis. 

Príspevok prezentuje Michaela Andraščíková.

 

Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, strop, podlaha.

Automaticky generovaný popis. 

Z vystúpenia Alice Strukovej.

 

Obrázok, na ktorom je vnútri, podlaha, stena, osoba.

Automaticky generovaný popis. 

Príspevok prezentuje Dominika Krchnáková.

 

Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, osoba, žena.

Automaticky generovaný popis. 

Z vystúpenia Romany Antalovej.

 

Obrázok, na ktorom je stena, vnútri, strop, podlaha.

Automaticky generovaný popis. 

Príspevok prezentuje Nina Kunáková.

 

Obrázok, na ktorom je text, stena, vnútri, osoba.

Automaticky generovaný popis. 

Príspevok prezentuje David Oslej.

 

Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, strop, podlaha.

Automaticky generovaný popis. 

Vyhodnotenie konferencie.