Dátum: 4. 4. 2022, predminulý rok

Anasoft litera je literárna cena, ktorá sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Tento rok je v porote pracovníčka našej katedry Mgr. Tamara Janecová, PhD.

 

Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, strop, podlaha.

Automaticky generovaný popis.

 
  
Janecová, Tamara

porotkyňa 2022

 

Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vyštudovala slovenčinu a ruštinu. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Špecializuje sa na slovenskú literatúru medzivojnového obdobia a súčasnú prózu. Publikovala viacero vedeckých štúdií a odborných článkov. 
  
  

 

Literárna cena Anasoft litera v stredu 9. marca 2022 v popoludňajšom vysielaní Rádia DEVÍN vyhlásila 10 nominovaných kníh na prestížne ocenenie vo svojom 17. ročníku, záznam si môžete vypočuť na tomto odkaze: https://www.​anasoftlitera.​sk/​home/​novinky/​porota­‑o­‑desiatke­‑anasoft­‑lite otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)