Dátum: 1. 3. 2022, predminulý rok

Vývin ľudských rodných mien a rôzne tendencie (i tie módne) pri ich výbere sa stali témou tvorcov televíznej publicistickej diskusnej relácie SK Dejiny (RTVS). Tvorcovia do nej pozvali aj doc. J. Hladkého a doc. A. Závodného, ktorí sa vlastným menám (nielen tým ľudským) venujú už dve desaťročia. V 1. časti sa J. Krško a P. Maliniak (UMB) venovali starým predkresťanským menám a starším tendenciám vo výbere rodných mien, v 2. časti J. Hladký, A. Závodný (TU) a P. Šoltés (HÚ SAV) hovorili o výbere mien v období socializmu a súčasnosti, ale aj o ich módnosti a regulácii.

Reláciu si môžete pozrieť aj z televízneho archívu. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Pracovníkov katedry môžete už viac ako dva roky pravidelne počúvať aj z vysielania RTVS (Rádio Regina Západ) v relácii Na slovíčko, slovíčka*. Každý pracovný deň rozprávajú o zaujímavých témach – popularizačným spôsobom vysvetľujú názvy obcí a miest a ich premeny (J. Hladký), zastaranú a zastarávajúcu lexiku, historizmy a archaizmy (A. Závodný), frazeologizmy (G. Magalová) a jazykovokultúrne otázky či rôzne trendy v jazyku a jazykovede (M. Mikušiak).