Dátum: 28. 2. 2022, predminulý rok

Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, strop, podlaha.

Automaticky generovaný popis.

Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, strop, podlaha.

Automaticky generovaný popis.

 
  

V kresťanskej nádeji oznamujeme, 
že 25. februára 2022 
odovzdal vo veku 88 rokov pozemského života svoju dušu do rúk Stvoriteľa

  
PhDr. Ján Debnár 
 

Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, strop, podlaha.

Automaticky generovaný popis.

  
Zádušná svätá omša bude 1. marca (v utorok) o 13.00 hod. 
v Kostole sv. Mikuláša v Senci. 
Posledná rozlúčka bude o 13.30 v dome smútku. 
Telo zosnulého bude po pohrebnom obrade pochované v novom cintoríne na Boldockej ulici.

 
  

„Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.“ 
Ž 17

 
  

Doktor Debnár bol jedným z prvých zamestnancov našej fakulty. Spolu so zosnulým doktorom Bujalkom (obaja boli kolegovia odborne zameraní na slovenský jazyk a literatúru), odviedli kus práce pri príprave prvých študijných programov a pri prvých prijímacích skúškach (vtedy aj na Fakulte humanistiky TU).