Dátum: 24. 2. 2022, predminulý rok

Takmer dve desaťročia intenzívne spolupracujeme s kolegami lingvistami a literárnymi vedcami z Inštitútu ukrajinského jazyka Národnej akadémie vied Ukrajiny a univerzitných pracovísk v Užhorode, Kyjeve, Černoviciach, Ľvove, Umani, Chmeľnickom, Odese či Dnepropetrovsku. Neprešiel rok, aby sme sa s nimi nestretli na rôznych vedeckých, konferenčných i pedagogických podujatiach na našej fakulte alebo na jazykovedných pracoviskách ukrajinskej akadémie vied či ukrajinských filologických univerzitných pracoviskách. Pracovné kontakty a stretnutia nadobudli nový rozmer – priateľský. Akýsi vnútorný nepokoj Ukrajiny sme vždy podprahovo vnímali, no nenapadlo by nám, že by mohol raz eskalovať do dnešných rozmerov. Stalo sa a my s obavou nad ďalším vývinom udalostí, s nepochopením i ľútosťou sledujeme ruskú intervenciu na východe Ukrajiny a aspoň symbolicky, zato však nahlas vyjadrujeme za seba i našich kolegov podporu a solidaritu ukrajinským kolegom akademikom, priateľom, obyvateľom, ale aj ukrajinským študentom na Trnavskej univerzite a ich rodinným príslušníkom.

Разом назавжды…

 

doc. Juraj Hladký, člen redakčných kolégií Studiji z onomastyky ta etymolohiji (Kyjev) a Filolohičnyj časopys (Umaň),

doc. Andrej Závodný, člen Komisie pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov