Dátum: 22. 4. 2021, pred tromi rokmi

 

Situácia posledných mesiacov nikomu z nás nepriniesla mnoho impulzov k smiechu. O to vzácnejší je fakt, že niektorí dôvod na úsmev či na vtip nájdu aj v tomto období. A hoci si to ani neuvedomujú, vytvárajú tak oázu, kde sa dá nadýchnuť, oživiť obyčajnú ľudskú túžbu po radosti.

Fejtón 2021 poriada Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU už šiestykrát. Tohtoročný bol iný: v ťažkom kovidovom čase sme začali študentov vyzývať ku kreativite, ktorá situáciu nadľahčí a to smutné rozsvieti humorom – a čakali sme, ako na túto pozvánku zareagujú študenti, zatvorení v klietkach svojich izieb, komunikujúci cez fóliový paraván každodennosti. Zareagovali. Dokonca viac, ako sme čakali.

S radosťou sme mohli konštatovať, že do súťaže sme dostali 35 príspevkov: 19 bolo textových a 16 grafických. Najaktívnejší prispievatelia boli z pedagogickej fakulty (26 príspevkov; textových a grafických spolu), medzi nimi aj študenti našej katedry. Právnickú fakultu zastupovali štyri práce (dve textové a dve grafické), fakultu sociálnej práce a zdravotníctva reprezentovali dva príspevky (jeden grafický a jeden textový) a filozofickú fakultu tri príspevky (všetky textové). Teologická fakulta sa do súťaže nezapojila ☹.

 

Tak ako i v minulých ročníkoch, študentskú aktivitu hodnotila štvorčlenná odborná porota, a to v tomto zložení:

 

PhDr. Zuzana Martinkovičová – riaditeľka Univerzitnej knižnice TU

doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. – Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU

Mgr. Štefania Vyskočová – doktorandka Katedry slovenského jazyka a literatúry PdF TU

Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. – Katedra pedagogiky výtvarného umenia PdF TU.

 

Nebolo pre nás žiadnym prekvapením, že tematicky sa príspevky zväčša viazali k aktuálnej kovidovej nálade, no našli sa takí, ktorým sa téma videla „obkukaná,“ a tak siahli do iných (zväčša intímnych) sfér. Hodnotili sme nielen mieru originality, s akou sa súťažiaci témy zmocnili, ale aj štylistickú obratnosť, schopnosť vypointovať text, nezaťažovať ho zbytočnými nadávkami či otvorenými urážkami. Funkciou fejtónu nie je vyžalovať sa na (ne)fungujúce vzťahy, ale ich odhaliť a opísať s vtipom, ktorý zaručí, že fejtón si každý rád prečíta do konca.

V kategórii kresleného humoru sme skonštatovali vzostupnú kvalitatívnu tendenciu, čo nás veľmi potešilo. I tu sme uprednostňovali tvorivý nápad, skratku, schopnosť metaforizovať, povedať obrazom čosi vtipné…

Zvolili sme si bodovací systém hodnotenia, výsledky hodnotenia v obidvoch kategóriách sú nasledujúce:

Fejtón

1. miesto Dávid Oslej – Pedagogická fakulta

2. miesto Filip Hrabčák – Pedagogická fakulta, Mária Chovančíková – Pedagogická fakulta

3. miesto Jana Mišeková – Filozofická fakulta

 

Kreslený humor

1. miesto – Alžbeta Micheľová – Pedagogická fakulta

2. miesto – Kristína Šureková – Pedagogická fakulta

3. miesto – Jana Balajová – Právnická fakulta

 

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme. Víťazom fejtónovej sekcie sa stal študent našej katedry David Oslej (SJ – His), ďakujeme mu za peknú reprezentáciu katedry a želáme mnoho tvorivých impulzov, ktorý každý pedagóg potrebuje ako soľ. 🙂

Medzi prispievateľmi sme našli mnohých, ktorí sú priaznivcami súťaže už roky. Ďakujeme im za ich neúnavnú túžbu chcieť ľudí rozveseľovať a zdokonaľovať sa v kreatívnych činnostiach. Vďaka patrí aj ostatným. Ste dôkazom toho, že tvorivosť a chuť pracovať na sebe sú konštanty, ktoré našim študentom nechýbajú…

G. Magalová 
apríl 2021