Dátum: 6. 9. 2020, pred štyrmi rokmi

 

Vo štvrtok 3. septembra 2020 sa uskutočnil vedecký seminár „Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry“ organizovaný Ústavom slovenskej literatúry SAV a o. z. Platforma pre literatúru a výskum. Akcia bola venovaná výsledkom skúmania aktuálnej tvorby a trendov v próze a poézii v rokoch 2019 – 2020. Podujatia sa zúčastnili literárni vedci z akademických pracovísk Slovenska aj Čiech, z Katedry slovenskej literatúry Pedagogickej fakulty TU s príspevkami vystúpili Mgr. Pavel Matejovič, PhD. a Mgr. Tamara Janecová, PhD.

 

Foto: Mgr. Magdalena Bystrzak, PhD.

obrázok

obrázok

obrázok

Mgr. Tamara Janecová, PhD. 
 

obrázok

Mgr. Pavel Matejovič, PhD.