Dátum: 8. 2. 2020, pred štyrmi rokmi

obrázok

Slovenský národný korpus 
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 
Panská 26, 811 01  Bratislava 
https://korpus.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Slovenský národný korpus, vedeckovýskumné pracovisko Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, sa zameriava na počítačové spracovanie jazyka, korpusovú lingvistiku a úlohy, ktoré súvisia s tvorbou korpusových zdrojov a nástrojov.

V súčasnosti hľadáme do trvalého pracovného pomeru pracovníka na pozíciu

 

odborný/vedecký lingvistický pracovník

 

Požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore filológia, vítané vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (preferuje sa slovenský jazyk v kombinácii s anglickým alebo iným svetovým jazykom);
 • základná alebo pokročilá znalosť práce s vyhľadávaním v korpusoch (slovenské, inojazyčné), napr. v Sketch Engine, konText;
 • jazykové zručnosti (aktívny anglický jazyk, vítané ďalšie jazyky);
 • vítaný záujem o oblasť gramatiky, lexikológie, osobitne terminológie;
 • záujem o vedeckovýskumnú prácu v odbore a ďalší kvalifikačný rast;
 • v prípade ukončeného vysokoškolského vzdelania 2. stupňa perspektíva štúdia v 3. stupni;
 • vítané počítačové znalosti práce v OS Linux.

Ponúkame:

 • prácu na celý alebo čiastočný pracovný úväzok v projekte Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu (2017 – 2021);
 • základnú aj aplikovanú prácu v oblasti jazyka a jeho počítačového spracovania;
 • vedecký rast v oblasti korpusovej lingvistiky;
 • účasť v domácich a zahraničných projektoch.

Termíny osobných pohovorov:

 • 26. 2. 2020 o 10.00 hod.
 • 4. 3. 2020 o 13.00 hod.

V prípade záujmu nás kontaktujte e‑mailom na adrese adresa elektronickej pošty do 24. 2. 2020 a zašlite nám, prosím, životopis a informáciu, o ktorý termín osobného pohovoru by ste mali záujem.