Dátum: 4. 12. 2019, pred piatimi rokmi

V stredu 20. 11. 2019 sme v Univerzitnej knižnici Trnavskej univerzity v Trnave privítali autorku debutovej zbierky poviedok Exit Zuzanu Šmatlákovú.

Zúčastnili sa na nej študenti slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU. Besedu pre svojich študentov zorganizovala Mgr. Tamara Janecová, PhD., ktorá zároveň viedla rozhovor s autorkou. Toto stretnutie bolo obohacujúce, študenti mali možnosť nazrieť na proces písania umeleckého textu literárnym vedcom. Veľkým prínosom bolo dozvedieť sa viac o pozadí vzniku jednotlivých poviedok v diele.

Okrem debutovej zbierky spomenula autorka svoje skúsenosti a zážitky z pracovného a študijného života. Po rozhovore bola vedená diskusia a študenti mali možnosť opýtať sa informácie, ktoré ich z jej literárneho života zaujímali. Veľké poďakovanie patrí organizátorke Tamare Janecovej, Zuzane Martinkovičovej, riaditeľke Univerzitnej knižnice TU, a v neposlednom rade Zuzane Šmatlákovej, že toto pozvanie prijala.

Dúfajme, že takéto príjemné a cenné stretnutia budú pravidelnou súčasťou štúdia literatúry.

 

Text: Lenka Hlinková
Fotografie: Barbora Likavská

 

obrázok

Zuzana Šmatláková, Tamara Janecová 
 

obrázok

Zuzana Šmatláková 
 

obrázok

Tamara Janecová 
 

obrázok

Zuzana Martinkovičová 
 

obrázok 

obrázok 

obrázok