Dátum: 9. 10. 2019, pred piatimi rokmi

obrázok

V stredu 2. októbra 2019 sa študenti prvého ročníka slovenského jazyka a literatúry zúčastnili informačného vzdelávania v Univerzitnej knižnici Trnavskej univerzity. Získali prehľad o skladbe knižničného fondu a súčastiach knižnice, naučili sa, ako sa v knižnici orientovať, vyhľadávať zdroje, pracovať s online katalógom, elektronickými informačnými zdrojmi a ako vytvoriť rešerš.

obrázok

obrázok

Informačné vzdelávanie študentom sprostredkovali pracovníci knižnice, pani Barbora Likavská a pán Michal Mrva. Veríme, že pre prvákov bola táto akcia užitočná a stanú sa pravidelnými návštevníkmi knižnice.

  Mgr. Tamara Janecová, PhD.