Dátum: 16. 11. 2018, pred niekoľkými rokmi

V pondelok 5. novembra 2018 poctil návštevou Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave Mgr. Daniel Hevier, PhD. Ak by však niekto očakával, že predmetom diskusie bude jeho tvorba, mýlil by sa. So študentmi, ktorí študujú na magisterskom stupni štúdia, sa Daniel Hevier rozhodol podeliť o svoje skúsenosti s výučbou slovenského jazyka a literatúry a predstavil koncepciu svojho projektu Radostná škola s Danielom Hevierom.

obrázok

Stretnutie, ktoré spolu s ním pripravila a viedla PaedDr. Mária Beláková, PhD., sa nieslo v duchu tvorivosti a kreatívneho myslenia v zameraní na textotvorný proces žiakov. Na stretnutí sa spojili teoretické vedomosti a osobné skúsenosti autora s vlastným tvorivým procesom. Každý študent si po celý čas mohol kresliť na pestrofarebný žltý hárok papiera, pričom sa počas krátkej prednášky s diskusiou oboznámil s dôležitosťou a významom spontánnej kresby v edukačnom procese a dozvedel sa aj o možnostiach a spôsoboch jej vyhodnotenia. Pozitívnu náladu a atmosféru plnú originality a zábavy priniesli aktivity zamerané na tvorbu textu, ktoré všetkým zúčastneným dokázali, že písanie slohových prác nemusí byť nepríjemnou povinnosťou, ale môže sa premeniť na chvíle plné radosti z vlastnej kreativity. Výsledkom spolupráce študentov s autorom boli tvorivo spracované texty, ktoré si študenti vzájomne prezentovali.

obrázok

Návšteva Daniela Heviera bola príjemným a inšpiratívnym spestrením pre všetkých zúčastnených, za čo mu patrí veľká vďaka, rovnako ako aj Márii Belákovej, ktorá stretnutie pripravila. Zaželajme preto Katedre slovenského jazyka a literatúry ešte mnoho rovnako vydarených podujatí.

  Mgr. Jakub Hriňák