Dátum: 13. 4. 2018, pred niekoľkými rokmi

Univerzitná knižnica TU, Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU a pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti v Trnave Vás pozývajú na prednášku Mgr. Mareka Mikušiaka, PhD., o akademickom písaní, ktorá sa uskutoční v stredu 18. apríla 2018 v študovni univerzitnej knižnice.

Prednáška sa realizuje v rámci projektu KEGA 002TTU­‑4/2018 Jazyk a komunikačná kompetencia.

 

obrázok