Dátum: 12. 4. 2018, pred niekoľkými rokmi

Dňa 11. apríla 2018 sa v miestnosti 4P1 uskutočnilo katedrové kolo študentskej vedeckej a odbornej konferencie. Súťaže sa zúčastnili študenti slovenského jazyka a literatúry v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia.

Cieľom súťaže bolo motivovať študentov k systematickej odbornej a vedeckej práci, podporovať ich ďalšie vzdelávanie a poskytnúť im priestor na prezentovanie výsledkov svojej práce pred auditóriom. Konferencia nebola tematicky obmedzená, študenti mali možnosť zapojiť sa s ľubovoľnou témou súvisiacou so slovenským jazykom a literatúrou.

Vyhodnotenie konferencie:

  1. miesto: Andrej Gejdoš – Instagram poetry – sociálna sieť ako literárna skutočnosť.
  2. miesto: Laura Rentková – Tematizácia outsiderstva u Ivana Horvátha a Dobroslava Chrobáka.
  3. miesto: Pavol Blaho – Analýza vlastných mien a názvov v historických listinách z 12. – 15. storočia.