Dátum: 14. 12. 2017, pred niekoľkými rokmi

6. decembra 2017 sa na pôde Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity v Trnave konala literárna beseda s Mgr. Máriou Stankovou, PhD., ktorá predstavila svoju debutovú zbierku próz LottiNElásky.

obrázok

Diskusiu iniciovala Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s cieľom sprostredkovať študentom možnosť priameho kontaktu s mladou slovenskou spisovateľkou.

obrázok

Diskutovalo sa o možnostiach začínajúcich mladých spisovateľov, literárnych súťažiach, o súčasnej slovenskej literatúre.

obrázok

Akciu zorganizovali Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity.

obrázok

Ďakujeme všetkým zúčastneným!