Dátum: 22. 11. 2017, pred niekoľkými rokmi

Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU, 
Katedra pedagogiky výtvarného umenia PdF TU 
a Univerzitná knižnica TU

Vás srdečne pozývajú na workshop

 

Kniha pre deti ako umelecký artefakt

 

Hostia: Martin Kellenberger, akademický maliar,
  doc. PhDr. Gabriela Magalová PhD.

 

Kedy: 27. novembra 2017 o 15:30
Kde: miestnosť 3P1, Pedagogická fakulta TU,
  Priemyselná ulica 4, Trnava

 

Tešíme sa na vás!

 

obrázok