Dátum: 30. 10. 2017, pred niekoľkými rokmi

obrázok

Počas júlových dovolenkových dní sa konala v talianskej Florencii medzinárodná konferencia, ktorú organizovalo združenie SlovakEdu, založené v roku 2007. SlovakEdu združuje výskumníkov a odborníkov viacerých oblastí, tohtoročná 4th International Conference on Language, Literature and Culture in Education sa primárne zameriavala na oblasť jazyka, literatúry a kultúry vo vyučovaní.

Z Katedry slovenského jazyka a literatúry PdF TU sa na nej zúčastnila prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD., a doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. Katedru anglického jazyka PdF TU reprezentovala prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., vedúca osobnosť združenia SlovakEdu, a Mgr. Michal Bodorík, PhD.

Prof. Eva Vitézová referovala o edičných stratégiách vo vydavateľstvách orientujúcich sa na detského čitateľa, doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD., sa zamerala na oblasť filozofických a meditatívnych rozprávok v súčasnej tvorbe pre deti.

Konferencia ponúkla všetkým účastníkom vzácne príležitosti: dotýkali sa nielen osobných stretnutí odborníkov z rôznych krajín a kontinentov (zastúpená bola Juhoafrická republika, Taliansko, Francúzsko, Turecko, Egypt, Česko…), ale aj spoznávania historických monumentov renesančnej Florencie.


http://www.​slovakedu.​com/​conferences/​conferences­‑2017/​llce2017/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)