Dátum: 26. 10. 2017, pred niekoľkými rokmi

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV (pobočka Trnava)

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku 
 

obrázok 
 

obrázok 
 

Prednášať budú Mgr. Kristýna Bílková a Mgr. Tereza Klemensová z Ostravskej univerzity 
v stredu 8. 11. 2017 o 12:00 hod. v miestnosti 3P1 
na Pedagogickej fakulte TU v Trnave (Priemyselná č. 4). 
 

obrázok