Dátum: 5. 10. 2017, pred niekoľkými rokmi

Na pozvanie nášho bývalého kolegu PaedDr. Ľubomíra Rendára, PhD., vycestoval 29. septembra 2017 docent Juraj Hladký do Základnej školy s materskou školou v Tepličke nad Váhom, aby spolu s Dr. Rendárom tamojším ôsmakom a deviatakom priblížili svet vlastných mien. Žiakov osobitne zaujímalo rozprávanie o tom, ako vznikali ich priezviská, čo ich motivovalo a čoho všetkého dokážu byť svedectvom. Mimoriadne vydarená beseda sa skončila po dvoch vyučovacích hodinách, no aj tak doc. Hladký nestihol zodpovedať na všetky žiacke otázky.

Dovoľujeme si zároveň pozdraviť doktora Rendára a zaželať mu veľa spokojnosti a najmä dobrých, zvedavých a načúvajúcich žiakov.

obrázok

obrázok

obrázok