Dátum: 18. 5. 2017, pred niekoľkými rokmi

Autor: (km)

Pri príležitosti Roka J. M. Hurbana pani riaditeľka Strednej odbornej školy v Hlohovci oslovila vedenie Katedry slovenského jazyka a literatúry s prosbou o prednesenie zaujímavých informácií o tejto významnej osobnosti slovenských dejín. Druhého mája sme teda navštívili Hlohovec a pokúsili sme sa študentom odprezentovať to, čo sa bežne nedočítajú o J. M. Hurbanovi a o období, v ktorom žil, v bežnej literatúre.

Štvrtáčky predstavili J. M. Hurbana z perspektívy nielen významného politika, ktorým Hurban určite bol, ale usilovali sa ho predstaviť aj ako človeka a milujúceho otca. Charakteristické črty podkladali prostredníctvom svedectiev jeho súčasníkov.

Druháčky zasa predniesli svoje interpretácie dvoch významných diel J. M. Hurbana, a to Olejkára a Korytnických pohárikov.

Pán docent Hladký prispel zaujímavou témou, a to opisom úspešného dobývania leopoldovskej pevnosti na začiatku roka 1849 cisárskymi vojskami a hurbanovcami – vojakmi, ktorým velil práve J. M. Hurban. Prezentáciu doplnil o fotografie z tých častí dnešnej väznice, ktoré poznačilo obliehanie a bombardovanie Hurbanovými vojakmi. Študentov prezentácia zaujala, keďže išlo o tému úzko spätú s ich regiónom.

Veríme, že študenti Strednej odbornej školy v Hlohovci strávili príjemný deň a že sa naučili niečo nové a zaujímavé. A my sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.