Dátum: 21. 4. 2017, pred niekoľkými rokmi

3. apríla 2017 sa na pôde Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity v Trnave konala diskusia s Mgr. Matúšom Jarabom, prekladateľom zo spoločnosti Lionbridge.

obrázok

Diskusiu iniciovala Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s cieľom sprostredkovať študentom aktuálne informácie o zaujímavých pracovných možnostiach pre absolventov filologických študijných odborov.

obrázok

obrázok

V príjemnej atmosfére knižničnej študovne mali študenti možnosť dozvedieť sa napríklad to, aké nároky sa v súčasnosti kladú na uchádzačov o zamestnanie v nadnárodných korporáciách špecializujúcich sa na preklad.

obrázok

obrázok

Diskutovalo sa aj o problémoch dotýkajúcich sa každodennej praxe prekladateľa, o technologických aspektoch dnešného prekladania a o všeobecných otázkach jazykovej politiky a kultúry.

 

Diskusiu moderoval Mgr. Marek Mikušiak, PhD. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným!