Dátum: 20. 4. 2017, pred niekoľkými rokmi

Dňa 11. apríla 2017 sa v priestoroch Pedagogickej fakulty uskutočnilo katedrové kolo študentskej vedeckej a odbornej konferencie. Súťaže sa zúčastnili študenti slovenského jazyka a literatúry v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia.

Cieľom súťaže bolo motivovať študentov k systematickej odbornej a vedeckej práci, podporovať ich ďalšie vzdelávanie a poskytnúť im priestor na prezentovanie výsledkov svojej práce pred auditóriom. Konferencia nebola tematicky obmedzená, študenti mali možnosť zapojiť sa s ľubovoľnou témou súvisiacou so slovenským jazykom a literatúrou.

 

Vyhodnotenie konferencie:

1. miesto Marie Jandušíková Kumulatívne a reduktívne syntaktické modifikácie v textoch divadla SkRAT
2. miesto Katarína Matochová Ľudová slovesnosť v obci Záriečie
3. miesto Lucia Sárköziová Listy, 70 rokov a päť generácií

 

obrázok 
Vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., 
víta komisiu a účastníkov konferencie
 
 

obrázok 
Víťazka konferencie, Marie Jandušíková, počas prezentácie príspevku 
 

obrázok 
Členovia Katedry slovenského jazyka a literatúry 
 

obrázok 
Katarína Matochová 
 

obrázok 
Mgr. Marek Mikušiak, PhD. a Mgr. Pavel Matejovič, PhD. 
 

obrázok 
Lucia Sárköziová 
 

obrázok 
Barbora Parízeková 
 

obrázok 
Živé diskusie komisie 
 

obrázok 
Pavol Blaho 
 

obrázok 
Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. gratuluje víťazke konferencie a odovzdáva jej cenu