Dátum: 12. 4. 2017, pred niekoľkými rokmi

V pondelok 3. 4. 2017 sa na pôde PdF na Priemyselnej ul. uskutočnilo autorské čítanie a literárna beseda so súčasnou slovenskou spisovateľkou Denisou Fulmekovou, ktorá sa so svojou ostatnou knihou Konvália dostala do finále tohtoročnej ceny Anasoft Litera.

obrázok

Podujatie sa zrealizovalo v rámci projektu Živý bič: Živá literatúra útočí na čítanky!, ktorý podporuje osobné stretnutia so spisovateľmi na školách či v knižniciach. Autorka si pre poslucháčov pripravila aj prezentáciu o svojom dedkovi básnikovi, prozaikovi a dramatikovi Rudolfovi Dilongovi, predstaviteľovi katolíckej moderny, ktorý je zároveň jednou z postáv jej knihy Konvália. Tá je nahliadnutím do jeho súkromného života.

obrázok

Akciu zorganizovali Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v spolupráci s občianskym združením Ars Litera. Patrí medzi podujatia usporiadané pri príležitosti 25. výročia obnovenia činnosti Trnavskej univerzity.

obrázok