Dátum: 10. 4. 2017, pred niekoľkými rokmi

Katedra slovenského jazyka a literatúry PDF TU Vás pozýva na

Študentskú vedeckú a odbornú konferenciu

Termín konferencie: 11. 4. 2017 o 9:00
Miesto konania: 2. poschodie v budove PDF TU, zasadacia miestnosť dekana fakulty

Program

9:00 – 9:30 K. Matochová – Ľudová slovesnosť v obci Záriečie
9:30 – 10:00 B. Parízeková – Postavy v diele Eleny Maróthy Šoltésovej a Svetozára Hurbana Vajanského
10:00 – 10:30 P. Blaho – Satirik = triedny nepriateľ?
10:30 – 11:00 L. Sárköziová – Listy, 70 rokov a päť generácií
11:00 – 11:30 M. Jandušíková – Kumulatívne a reduktívne syntaktické modifikácie v textoch divadla SkRAT
11:30 vyhodnotenie