Dátum: 20. 3. 2017, pred niekoľkými rokmi

Digitálny svet v slovenčine

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity Vás pozývajú na moderovanú diskusiu s profesionálnym prekladateľom, ktorá sa uskutoční v pondelok 3. 4. 2017 v študovni Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity (o 13:00 na Hornopotočnej ulici 23 na 2. poschodí).

Budeme diskutovať o práci a pracovných možnostiach v prekladateľskej spoločnosti, o jazykovej politike nadnárodných korporácií a o praktických problémoch, ktoré súvisia s prekladaním internetových služieb a mobilných aplikácií.

obrázok