Dátum: 7. 12. 2016, pred niekoľkými rokmi

Dňa 5. 12. 2016 sa o 15:00 na Katedre slovenského jazyka a literatúry v spolupráci s Univerzitnou knižnicou TU uskutočnila literárna beseda a autorské čítanie v rámci projektu Literárne vlnenie.

Svoju tvorbu predstavili študentom Pedagogickej fakulty autori súčasnej slovenskej literatúry, ktorí publikujú svoje práce v časopise Vlna: Peter Šulej, Michal Habaj, Mária Ferenčuhová a Katarína Kucbelová.

Podujatie sa uskutočnilo v študovni Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity.

  Mgr. Tamara Janecová, PhD.