Dátum: 24. 10. 2016, pred niekoľkými rokmi

Minulý rok vyšiel vo vydavateľstve VEDA dlhoočakávaný prvý slovenský etymologický slovník Stručný etymologický slovník slovenčiny od PhDr. Ľubora Králika, CSc., ktorý prináša informácie o pôvode viac ako 10­‑tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované z praslovančiny, výrazy vzniknuté počas vývinu slovenčiny ako samostatného slovanského jazyka a slová prevzaté z rôznych cudzích jazykov).

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku vás Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave srdečne pozýva na prednášku PhDr. Ľubora Králika, CSc., o vydanom etymologickom slovníku, ale aj o etymológii vo všeobecnosti.

obrázok