Dátum: 1. 5. 2016, pred niekoľkými rokmi

Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF v spolupráci s Univerzitnou knižnicou TU vypísali súťaž o najkrajší študentský Fejtón 2016.

Vyhodnotenie súťaže sa konalo 26. 4. 2016 v priestoroch študovne Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity. Zo šestnástich príspevkov odborná komisia v zložení:

  • doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. – KSJaL PdF TU
  • Mgr. Radoslav Raffaj, PhD. – KSJaL PdF TU
  • PhDr. Zuzana Martinkovičová – Univerzitná knižnica TU

určila troch víťazov, ktorým prorektorka Ing. Viera Peterková, PhD., odovzdala finančné odmeny. Súčasťou odovzdávania cien bola aj krátka prednáška Mgr. Kristíny Pavlovičovej, PhD., o Proglase.

Každý z účastníkov dostal ako dar knižné publikácie členov KSJaL.

 

Neformálnu atmosféru podujatia podčiarklo aj čítanie úryvkov zo zaslaných študentských fejtónov, z každého sa totiž dalo vybrať čosi kreatívne, vtipné, nové. Pozitívne hodnotíme najmä fakt, že sa do písania fejtónu zapojili všetky fakulty našej univerzity.

 

Ešte raz ďakujeme všetkým zúčastneným a blahoželáme víťazom.

Sú to:

  1. miesto Iveta Špirková PdF TU Moja mama mi hovorila: „Krásna si celá.“
  2. miesto Miriama Vlžáková FF TU Všade dobre, na Slovensku najhoršie
  3. miesto Magdaléna Golisová PdF TU Zoon politikon