Dátum: 24. 2. 2016, pred niekoľkými rokmi

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity 
v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Trnavskej univerzity v Trnave

vyhlasuje 
súťaž o najlepší

študentský fejtón.

obrázok

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti všetkých fakúlt denného 
i externého štúdia Trnavskej univerzity.

 

Podmienky súťaže:

  • krátky fejtón s vtipnou pointou v rozsahu max. 2 strany A4 (môže byť aj kratší) treba poslať do 15. 4. 2016 na e‑mailovú adresu adresa elektronickej pošty.
  • Odoslaný príspevok označte heslom študentský fejtón a uveďte svoje celé meno a fakultu.

Názov fejtónu si študent volí sám.

Témy sú ľubovoľné, napr. politická situácia, študentský život, ľudské ego, moja rodina, heroické činy dnešných čias, školstvo v ofsajde a podobne.

Prvé tri ocenené príspevky budú finančne honorované:

1. miesto – 150 € 
2. miesto – 100 € 
3. miesto – 50 €

 

Členovia poroty:

doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. – KSJaL PdF TU 
Mgr. Radoslav Raffaj, PhD. – KSJaL PdF TU 
PhDr. Zuzana Martinkovičová – Univerzitná knižnica TU

Tešíme sa na vaše vtipné a originálne texty! ☺