Dátum: 20. 11. 2015, pred niekoľkými rokmi

Už po tretíkrát sa na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s občianskym združením Ars Litera uskutočnila literárna beseda a autorské čítanie v rámci projektu Živý bič.

obrázok obrázok

Jeho cieľom je oboznámiť čitateľskú verejnosť s autormi súčasnej slovenskej literatúry a predstaviť ich aktuálnu tvorbu. Túto ambíciu naplnilo aj stretnutie so Zuskou Kepplovou, ktorá v utorok 10. októbra 2015 navštívila naše pracovisko a v uvoľnenej diskusii so študentmi priblížila svoje literárne aktivity a žurnalistickú činnosť.

obrázok