Dátum: 23. 4. 2015, pred niekoľkými rokmi

doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. z Katedry slovenského jazyka a literatúry PF TU 

Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. z Katedry pedagogiky výtvarného umenia PF TU

 

Vás pozývajú na prednášku

Ako interpretovať ilustračné a textové hodnoty v produkcii kníh pre deti

obrázok

Miesto: aula PF TU, Priemyselná 4, Trnava 
Dátum: streda 29. 4. 2015 
Trvanie: od 9:30 – 10:15 hod.

 

Tešíme sa na vás.