doc. Mgr. art. Mária Balážová

profilová fotografia

  Miestnosť: 708
  Klapka: 565
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Webová stránka: http://www.​bbalaz.​sk/​ opened in a new window
(usually regards external link)
  http://www.​artfacts.​net/​en/​artist/​maria­‑balazova­‑148595/​profile.​html opened in a new window
(usually regards external link)
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: iconVUPCH
  Doc. Mgr. art Mária Balážová (nar. 1956) študovala na VŠMU Bratislava v rokoch 1978 – 1984. Bola habilitovaná na docentku v odbore výtvarné umenie na VŠVU v Bratislave (2004). V rokoch 1984 až 1997 pôsobila ako výtvarníčka v slobodnom povolaní.
  Pedagogicky pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave od roku 1997. Vyučovala predmety kresba a základy textilu. V súčasnosti vedie ateliér plošných médií, v ktorom na základe výskumu plošných médií rozvíja u študentov schopnosť vytvárať diela na základe poznania súčasných tendencií výtvarného umenia (moderné umenie, postmoderna, transmoderna…) na princípe samostatnosti a autenticity. Tiež vyučuje predmet ateliér textilu a textilného dizajnu, v ktorom sa prelínajú úlohy a koncepcie voľného a úžitkového umenia s presahmi do priestorových médií.
  V posledných tridsiatich rokoch vystavuje svoje diela v oblasti postgeometrickej abstrakcie, ale so sémantickou zložitou výstavbou obrazu. Pre diela z ostatného obdobia je príznačné ovplyvnenie feministickým a konceptuálnym uvažovaním. Svoju tvorbu realizuje v oblasti maľby, kresby, grafiky a objektu. Jej tvorba je medzinárodne reflektovaná, vystavovala v zahraničí na prestížnom Drawing 1990, Provo (USA) Vth International Drawing Triennale 1992, Wroclaw (PL), 10th Norwegian International Print Triennale 1992, Fredrikstad (NO), Eine kurze Geschichte zur Malerei, Leverkusen, 2001 (DE), Spřízněni… Allied… Praha, Národní galerie, Veletržní palác, 2006 (CZ), Here and now, Budapest, Kunsthalle, 2015 (HU), 5th International Drawing Triennial, Tallin, 2015 (EE). V domácom kontexte to boli Vlákno (Slovenský textil 1984 – 1994), Bratislava, Slovenská národná galéria 1994, Klub konkretistov, Bratislava, Slovenská národná galéria, 1999. Realizovala mnoho samostatných výstav: v Galérii J. Koniarka v Trnave (1996, 2004, 2019), v Stredoslovenskej galérii, Banská Bystrica (2000, 2017), Východoslovenskej galérii v Košiciach (2000), Galérii mesta Bratislavy (2001), Považskej galérii Žilina (2017). Tiež v zahraničí, v Dome umění České Budějovice (2002) a v Slowakisches Institut, Berlin (2011).
  Jej tvorba bola reflektovaná domácimi (Výtvarný život, Profil, Dart) aj zahraničnými periodikami (Ateliér, Prostor). Ohlas na jej tvorbu priniesla aj publikácia KNÍŽÁK, M. – VLČEK, T. (eds.). 2009. Umění přelomu tisíciletí ze zbírek Národní galerie v Praze 1990 – 2009. Praha : Národní galerie (CZ) a BELOHRADSKÁ, Ľ. – TROJANOVÁ, E. 2009. Hranice geometrie. Bratislava : PETUM. Získala niekoľko zahraničných ocenení, okrem iných to boli Honorable Mention, Drawing 1990, Provo (USA) a Honorary Mention Award, International Drawing Biennale India 2018/19, New Delhi (IN). Boli vydané dve monografie o jej tvorbe: BESKID, V. – VALOCH, J. – GAJDOŠ, R. 2009. Mária Balážová / Dielo z rokov 1985 – 2009. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis a URBANOVÁ, M. – GAJDOŠ, R. 2019. Mária Balážová – Ženský dezén. Trnava : Galéria Jána Koniarka.

Vzdelanie a kvalifikačný rast

1972 – 1978, Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave, oddelenie textilu

Akademický titul: 1977 – 1983, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, oddelenie scénického kostýmu
Umelecko‑pedagogický titul: 2004, habilituje na docentku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Priebeh pracovných pomerov

 • 1976 – 1978, Divadelné dielne SND Bratislava
 • 1984 – 1986, Okresné osvetové stredisko, propagačné oddelenie
 • 1986 – 1997, slobodné povolanie
 • 1986 – 1997, slobodné povolanie
 • 1997 – 2004, Pedagogická fakulta TU (odborná asistentka)
 • 2004 – dodnes, Pedagogická fakulta TU (docentka)

Oblasti pedagogickej činnosti

 • 1997 – dodnes, Pedagogická fakulta TU: Ateliér textilu, Ateliér kresby, školiteľ diplomových prác.

 
Univerzitné a mimouniverzitné aktivity

  1998, Predsedníčka odbornej poroty pre výtvarnú súťaž detí a mládež s medzinárodnou účasťou „Moja Trnava“

Výber z publikačnej činnosti

 • Balážová, M. 2003. Započítané 07 / Výstava študentov Ateliéru textilu Mgr. art. Márie Balážovej. Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003, 2 s.
 • Balážová, M. 2004. Obraz geometrie, geometria v obrazoch. Nepublikovaný rukopis, habilitačná prednáška prednesená na VŠVU Bratislava, 23. 3. 2004, 10 s (Knižnica VŠVU).
 • Balážová, M. 2005. Minimalizmus, posadnutosť prázdnotou. Rozhovor. In Exteriér / Interiér, č. Február 2005, s. 19.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

Samostatné výstavy

1987 Mária Balážová – Blažej Baláž, Bratislava, Galéria SFVU­‑Michalská
1990 Mária Balážová – Blažej Baláž, Trnava, Antik Art Centrum
1991 Mária Balážová – Blažej Baláž / Kresba, grafika, Nitra, Galéria mladých 
Mária Balážová / Kresba, grafika, textil a iné, Trnava, Západoslovenské múzeum
1993 Mária Balážová – Maľba, Bratislava, Galéria Arpex 
Postscriptum (s B. Balážom), Trenčín, Galéria M. A. Bazovského
1995 Hadia geometria, Bratislava, Galéria Cypriána Majerníka
1996 Hadia geometria 2, Trnava, Galéria J.Koniarka, Kopplov kaštieľ
1999 Dvojice, Bratislava, Cik­‑Cak Centrum
2000 Mária Balážová – Tucet / 1988 – 2000, Banská Bystrica, Štátna galéria 
Mária Balážová – Tucet / 1988 – 2000, Košice, Východoslovenská galéria
2001 Nadowessioux, Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác
2002 Mária a Blažej Balážovi / Skrytý půvab malby, České Budějovice, Dům umění (CZ)
2004 Mária Balážová – Alphabet, Trnava, Galéria J. Koniarka, Kopplov kaštieľ
2006 Mária Balážová – Blažej Baláž / Yesencia, Martin, Galéria Hoechst – Biotika
2007 Mária Balážová – Nová významovosť, Nitra, Nitrianska galéria
2011 Mária Balážová – Post­‑Geo, Liptovský Mikuláš, Liptovská galéria P. M. Bohúňa
2011 Mária Balážová, Blažej Baláž : Post­‑Geo­‑Text, Berlín, Slowakisches Institut (D)
2013 Mária Balážová – Mužské a ženské obrazy, Nové Zámky, Galéria umenia
2014 Mária Balážová – Od poriadku k chaosu, Martin, Turčianska galéria
2016 Mária Balážová, Ženská geometria, Bratislava, Galéria Z
2017 Mária Balážová – Geo­‑Femina, Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria
2017 Mária Balážová – Pod sukňou, Žilina, Považská galéria
2019 Mária Balážová – Ženský dezén, Trnava, Galéria J. Koniarka, Koppelova vila

Kolektívne výstavy

1987 Salón mladých ’87, Bratislava, Dom techniky 
Mezihry, Praha, Národní muzeum (CZ)
1989 Súčasný slovenský šperk, Budapest, Československé kultúrne a informačné centrum (H) 
VIII. Celoslovenská výstava mladých, Bratislava, Pavilón UBS 
Art Basel 20’ 89, Basel, Messe Basel (CH) 
6. Celoslovenská výstava kresby, Žilina, Považská galéria
1990 8th International Biennial of Miniature Textiles, Szombathely, Savaria Muzeum (H) 
Salón 1990, Bratislava, PKO 
6th International Biennial Exhibition of Portrait – Drawings and Graphics, Tuzla (YU) 
Drawing 1990, Provo, B. F. Larsen Gallery, Harris Fine Arts Center (USA) 
Art 1990, Paris, Espace Laser (F) 
BIAF ’90 (Barcelona International Art Fair), Barcelona (E) 
6th International Miniature Print Biennale, Seoul, Space Gallery (Korea) 
16 th International Independante Exhibition of Prints, Kanagawa, Prefectural Gallery (J)
1991 Súčasná slovenská grafika XI, Banská Bystrica, Štátna galéria
1992 Vth International Triennale of Drawing, Wroclaw, Muzeum Architektury, Galeria Miejska (PL) 
10th Norwegian International Print Triennale, Fredrikstad, Fredrikstad Library (N)
1994 Výber zo Súčasnej slovenskej grafiky, Budapest, Kultúrne a informačné stredisko SR (H) 
Vlákno (Slovenský textil 1984 – 1994), Bratislava, Slovenská národná galéria
1995 Ghenius Lozi, Concorezzo, Vila Zoja (I) 
1st International Triennial of Graphic Arts, Sofia, Exhibition Gallery (BG) 
1st Tokyo International Mini­‑Print Triennial ’95, Tokyo, Tama University Art Museum (J) 
8th International Print Biennale, Varna, Art Gallery (BG)
1997 IV Bienal Internacional de Grabado, Ourense, Aula de Cultura de Caixa – Ourense (E) 
BRIDGing, Esztergom, Múzeum Duna – Galéria Európsky stred (H)
1998 6 Wspólczesnych slowackich malarzy, Zakopane (PL) 
Klub konkretistů, Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie (CZ) 
6 Wspólczesnych slowackich malarzy, Rzeszów, Dom Sztuki (PL)
1999 6 Kortárs Szlovak Képzömüvész, Miskolc, Miskolci Galéria (H) 
Klub konkretistov, Bratislava, Slovenská národná galéria 
Picturá Contemporaná slovacá, Oradea, Muzeul Tárii Crisurilor (RO) 
Freedom & Beauty: A Discovery Trip, Washington, Ambasador’s Residence (USA)
2000 Neokonštruktivizmus v slovenskom výtvarnom umení, Trnava, Galéria J. Koniarka
2001 Klub konkretistov (SK) Pocta Alojzovi Klimovi, Bratislava, Galéria Z 
Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky PSIS, Bratislava, Danubiana Meulensteen Art Museum 
Klub konkretistů, Opava, Dům umění (CZ) 
Koniec minulého storočia (Artotéka 90. rokov), Banská Bystrica, Štátna galéria 
Eine kurze Geschichte zur Malerei, Leverkusen, Foyer Erholungshaus (D) 
Zeitgenössische slowakische Kunst aus der Samlung ESI, Passau, St.Anna Kapelle (D)
2002 Zeitgenössische slowakische Kunst, Wien, Slowakisches Institut (A) 
Slovak Contemporary Art, Praha, Gallery Art Factory (CZ) 
Male Formy Grafiki, Lodž, Miejska Galeria Sztuki (PL) 
Neokonštruktivizmus v slovenskom výtvarnom umení, Praha, Národní technické muzeum (CZ) 
New End of Painting, Trnava, Galéria Jána Koniarka
2004 50. mimoriadna aukcia súčasného umenia, Bratislava, Aukčná spoločnosť SOGA 
Contemporary Slovakian Art, Krakow, International Cultural Centre (PL)
2005 Prievan / v súčasnej slovenskej maľbe 2000 – 2005, Žilina, Považská galéria 
Biennale of Small graphics GRAFIX – Břeclav 2005, Břeclav, Městské muzeum a galerie (CZ) 
Nový zlínsky salon 2005 / První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění, Zlín, Dům umění (CZ) 
Kortárs Szlovák Művészet 1960 – 2000, Budapest, Ernst Múzeum (H) 
Prievan / v súčasnej slovenskej maľbe 2000 – 2005, Banská Bystrica, Štátna galéria 
4th Tokyo International Mini­‑Print Triennial, Tokyo, Tama University Art Museum (J) 
Prievan / Současná slovenská malba 2000 – 2005, Praha, Galerie hlavního města Prahy (CZ) 
Súčasná slovenská grafika 16, Banská Bystrica, Štátna galéria
2006 Prievan / v súčasnej slovenskej maľbe 2000 – 2005, Liptovský Mikuláš, Galéria P. M. Bohúňa 
Svet galérie – svet umenia, Trnava, Galéria Jána Koniarka 
Klub konkretistov SK II., Bratislava, Galéria Z 
Spřízněni… Allied…, Praha, Národní galerie, Veletržní palác (CZ)
2007 PitoreSKa / O současném slovenském obraze, Brno, Wannieck gallery (CZ) 
Kvintakord, Praha, Galéria Slovenského inštitútu (CZ) 
Contemporary Slovak Art 1960 – 2000, Ljubljana, City Art Museum (SL) 
Kortárs Szlovák Müvészet 1960 – 2000, Városi Müvészeti Múzeum, Györ (HU) 
Súčasné umenie / Contemporary art, Bratislava, Ea Art Hotel William 
Arta Plastica Contemporana Slovaca 1960 – 2000, Primaria Sibiu­‑holul mare, Sibiu (RO) 
Slovenská grafika 20. storočia, Bratislava, Galéria mesta Bratislavy 
Arta Slovaca 1960 – 2000, Bucuresti, Muzeului National de Arta Contemporana (RO)
2008 Súčasné umenie / Contemporary art. Bratislava, Ea Art Hotel William 
1960 – Súčasnosť / Slovenské umenie + čeští hosté. Praha, Galerie hlavního města Prahy (CZ) 
Hranice geometrie, Bratislava, Galéria Z
2009 Plošné miery, Bratislava, Pavilón UBS
2009 Plošné miery, Bratislava, Galéria SVU
2009 PF 09 pre Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš, Centrum Kolomana Sokola
2009 Príbehy geometrie, Bratislava, ViaGaléria
2010 Hranice geometrie, Bratislava, Dom umenia
2010 PF pre Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš, Centrum Kolomana Sokola
2010 Slovenská geometrie 1, Plzeň, Městská galerie (CZ)
2010 Copyright Art 2010, Bratislava, SVU Dostojevského rad
2010 III. Bienále voľného výtvarného umenia 2010, Bratislava, Dom umenia
2010 After Hours : Phase 2, Santa Ana, Orange County Center for Contemporary Art (USA)
2011 VI. Nový zlínsky salon 2011 / Společná přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění, Zlín, Krajská galerie výtvarného umění (CZ)
2011 ObraSKov, Brno, Wannieck Gallery (CZ)
2011 Sedmokrásky a klony, Bratislava, Slovenská národná galéria
2011 Premeny hodnôt slovenskej moderny, Trnava, Galéria Jána Koniarka
2011 Grafika zo zbierok Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, Trenčín, Galéria M. A. Bazovského
2011 Súčasná slovenská grafika 17, Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria
2012 konkretisti.sk (hommage á Eduard Antal), Bratislava, Galéria Z
2012 ObraSKovo nanovo – Súčasná slovenská maľba, Poprad, Tatranská galéria
2012 Sociálna sonda Veroniky Rónaiovej 2, Bratislava, Dom umenia
2012 Had, jablko, poznanie…raj?, Bratislava, Galéria SVU Dostojevského rad
2012 4th International Triennial of Miniature Textiles, Szombathely, Kunsthalle Szombathely (HU)
2012 IV. Bienále voľného výtvarného umenia, Bratislava, Dom umenia
2012 VIII. International Biennial of Drawing, Plzeň, Západočeské muzeum (CZ)
2013 PF pre Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš, Liptovská galéria
2013 The Best Works of The Biennial of Drawing Pilsen 2012, Szombathely, Kunsthalle Szombathely (HU)
2014 Drawing, Martin, Turčianska galéria
2014 Neurčitý princíp, Bratislava, SVU Dostojevského rad
2014 PF pre Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš, Liptovská galéria
2014 Veronika Rónaiová – Úschovňa, Rimavská Sobota, Mestská galéria
2014 VII. Nový zlínsky salon 2014, Zlín, Krajská galerie výtvarného umění (CZ)
2014 KK – SK (Pocta Štefanovi Belehradskému), Bratislava, Galéria Z
2014 IX. International Biennial of Drawing, Plzeň, Západočeské muzeum (CZ)
2014 7th Rokycany Biennial in Graphic Arts, Museum of Dr. Bohuslav Horák, Rokycany (CZ)
2014 Geo­‑Text, Košice, Východoslovenská galéria
2015 PF pre Kolomana Sokola 2005 – 2014, Rumansky Art Centre, Liptovský Mikuláš
2015 3rd International Salon Graphics, Kraljevo (RS)
2015 Here and Now, Budapest, Kunsthalle / Műcsarnok (HU)
2015 5th International Drawing Triennial, Tallin Art Hall, Tallin (EE)
2016 4th International Salon Graphics, Kraljevo (RS)
2016 Osten Biennal of Drawing, Skopje (MK)
2016 Vth Intercontinental Biennial of Small Graphics, Aiud (RO)
2016 Spoločensky živí, Galéria SVU – Umelka, Bratislava
2016 5th International Digital Graphic Arts Biennial, Gdynia (PL)
2017 Nech šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989, Slovenská národná galéria, Bratislava
2017 16th International Triennial of Small Graphic Forms, Lodž, Miejska Galeria Sztuki (PL)
2017 KK CZ – SK (Klub konkretistov CZ – SK), Galéria SVU – Umelka, Bratislava
2017 Konkretní podzim 2017, Galerie u Přívozu, Hradec Králové (CZ)
2018 Žena ulica dlaň kosť ulica / Ženy v zbierkovom fonde GMAB, Trenčín, Galéria M. A. Bazovského
2018 Contemporary European Geometrically Tendencies, Galéria SVU – Umelka, Bratislava
2018 Hommage à Peter Vajda, Praha, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových (CZ)
2018 November Salon of Visual Artists, Kraljevo (RS)
2019 International Drawing Biennale India 2018/19, New Delhi (IN)
2019 Akvizície 2019, Trnava, Galéria Jána Koniarka
2020 Malé formáty, Bratislava, Galéria Z

Bibliografia

Autorské umelecké monografie

 • Beskid, V. – Valoch, J. – Gajdoš, R. 2009. Mária Balážová / Dielo z rokov 1985 – 2009. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 111 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑265­‑1.
 • URBANOVÁ, M. – GAJDOŠ, R. 2019. Mária Balážová – Ženský dezén. Trnava : Galéria Jána Koniarka, 212 s.

Knižné

 • Mallý, Z. 1998. Mária Balážová (encyklopedické heslo). In Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, s. 73 (CZ).
 • Orišková, M. 1999. Abstraktné umenie. In Geržová, J. (ed.) 1999. Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava : Kruh súčasného umenia Profil, s. 16.
 • Beskid, V. 1999. Geometrická abstrakcia. In Geržová, J. (ed.) 1999. Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava : Kruh súčasného umenia Profil, s. 92.
 • Beskid, V. 1999. Nová geometria. In Geržová, J. (ed.) 1999. Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava : Kruh súčasného umenia Profil, s. 201.
 • Jančár, I. 2007. Kap. 13 – Geometrizujúce tendencie. In Böhmerová, Z. – Jančár, I. 2007. Slovenská grafika 20. storočia. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy 2007, s. 267.
 • Böhmerová, Z. 2007. Mária Balážová. In Böhmerová, Z. – Jančár, I. 2007. Slovenská grafika 20. storočia. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy 2007, s. 314.
 • Bartošová, Z. 2007. 20. storočie. In Kol. aut. 2007. Umenie na Slovensku / Stručné dejiny obrazov. Bratislava : Slovart, s. 224, 225.
 • Belohradská, Ľ. 2009. Klub konkretistů / Klub konkretistov. In Belohradská, Ľ. – Trojanová, E. 2009. Hranice geometrie. Bratislava : PETUM, s. 37.
 • Trojanová, E. 2009. Konštrukcia – dekonštrukcia : Hranice geometrie – oslobodenie priestoru. In Belohradská, Ľ. – Trojanová, E. 2009. Hranice geometrie. Bratislava : PETUM, s. 65.
 • Belohradská, Ľ. 2009. Mária Balážová. In Belohradská, Ľ. – Trojanová, E. 2009. Hranice geometrie. Bratislava : PETUM, s. 82.
 • Geržová, J. 2009. Rozhovory o maľbe. Bratislava : Slovart, VŠVU Bratislava, s. 232–247.
 • Knížák, M. – Vlček, T. (eds.). 2009. Umění přelomu tisíciletí ze zbírek Národní galerie v Praze 1990 – 2009. Praha : Národní galerie, s. 362 (CZ).
 • GUILLAUME, M. – GAJDOŠ, R. 2017. Spoločensky živí. Trnava : Pedagogická fakulta, 102 s.

Autorské katalógy

 • Demová, J. 1987. Mária Balážová – Blažej Baláž. Bratislava : SFVU 1987 (dvojstrana).
 • Demová, J. – Ilievová, D. 1991. Mária Balážová. Trnava, Nitra : Galéria J. Koniarka, Nitrianska štátna galéria, 20 s.
 • Lovišková, D. 1993. Mária Balážová. Trenčín : Galéria M. A. Bazovského, 12 s.
 • Balgavá, B. – Oravcová, J. – Valoch, J. 1997. Mária Balážová. Trnava : Galéria J. Koniarka, 32 s.
 • Valoch, J. 2002. Mária Balážová / Hadia geometria 1997 – 2002. Trnava : vlastným nákladom, 12 s.
 • Beskid, V. 2004. Mária Balážová / Alphabet. Trnava : Galéria Jána Koniarka (skladačka, 4 s.).
 • Beskid, V. 2006. Mária Balážová, Blažej Baláž / Esencia. Martin : Ivart, M Art Agency (skladačka, 6 s.).

Katalógy, periodiká

 • Demová, J. 1989. Mária Balážová – Prvé konfrontácie. In Výtvarný život, roč. XXXIV, č. 7, s. 47.
 • Demová, J. 1991. B. a M. Balážovci. In Profil, roč. I, č. 9 – 10, s. 29, 30.
 • Lichá – Zábranská, H. 1992. Wroclaw 1992. V. medzinárodné trienále kresby. In Profil, roč. II, č. 8, s. 6, 7.
 • Demová, J. 1993. Mária Balážová. In Slovník súčasných slov. umelcov, Profil, roč. III, č. 3, s. 17, 18.
 • Vrbanová, A. 1996. Súčasná slovenská grafika XIII. Banská Bystrica : Štátna galéria, s. 3.
 • Vrbanová, A. 1997. Súčasná slovenská grafika ’96. In Ateliér, roč. 10, č. 5, s. 9, Česká republika.
 • Beskid, V. 1998. 6 súčasných slovenských maliarov. Košice : Múzeum V. Löfflera.
 • Encykloped. heslo. 1998. Directory of print 97/98. Cracow : International Print Triennial Society (PL).
 • Bartošová, Z. 1999. Contemporary Fine Art in Slovakia. In Contemporary Slovak Art / in the Ambasadorś Residence. Bratislava : Rabbit and Solutions, s. 5.
 • Bartošová, Z. 1999. Mária Balážová. In Contemporary Slovak Art. s. 6 (USA).
 • Vrbanová, A. 1999. Súčasná grafika – Polemika medzi tradíciou, aktuálnosťou a otvorenosťou? In Grapheion, roč. 3, č. 3–4, s. 145, ČR.
 • I. D. 1999. Expozitie de pictură contenporană slovacă. In Vest, 6. 3. 1999, s. 6 (RO).
 • Bartošová, Z. 2000. Výstava preMOSTenie. In preMOSTenie / stredoeurópske sympózium výtvarného umenia. Bratislava.
 • Bartošová, Z. 2000. Reflexia výtvarného umenia dvadsiateho stor. v Slovenskej národnej galérie. In Romboid, roč. XXXV, č. 8, s. 64–69, Bratislava.
 • Vrbanová, A. 2000. Neokonceptuálne umenie – 90 roky na výstave 20. stor. In DART, roč. 1, č. 2–3, s. 16.
 • Bartošová, Z. 2000. Výstava 20. stor. v Slovenskej národnej galérii. In ARS, 1–3, s. 185.
 • Schwenke­‑Runkel, I. 2001. Grell giftet die Natur zurück / Junge slowakische Künstler zeigen ihre Arbeiten im Erholungshaus. In Kolner Stadt­‑Anzeiger, Nr. 215, 15/16 September 2001 (D).
 • Klein, M.2001. Eine Mischung aus Malerei und Fotografie. In Rhein­‑Wupper­‑Zeitung, 16. September, 2001 (D).
 • Bartošová, Z. 2001. Mária Balážová. In Zeitgenössische slowakische Kunst aus der Sammlung ESI, vyd. Ersten Slowak Investitionsgruppe, s. 6.
 • Valoch, J. 2001. Klub Konkretistů dnes. In Ateliér, roč. 14, č. 19, s. 16 (CZ).
 • Kuracinová – Jančeková, V. 2002. Neokonštruktivizmus v slovenskom výtvarnom umení. Trnava : Galéria Jána Koniarka, s. 6.
 • Valoch, J. 2002. Nastáva Nový konec malby. In Prostor Zlín, roč. IX, č. 4–6, s. 24–27 (CZ).
 • Machalický, J. 2003. Sochy a obrazy v bývalé tiskárně. In Lidové noviny, roč. XVI, 9. 1. 2003, s. 27, Praha (CZ).
 • Valoch, J. 2004. Nové podoby Hadí geometrie. In Ateliér, roč. č. 22, s. 9.
 • Beskid, V. 2004. Maľba je programovým zotrvaním v 2D svete. In Profil, roč. XI, č. 3, s. 31.
 • Vrbanová, A. 2005. V prievane. In Profil, roč. XI, č. 1, s. 53.
 • Valoch, J. 2005. Nový zlínsky salón / slovenská účasť. In Prostor, roč. XII, č. 2, s. 12 (CZ).
 • Valoch, J. 2005. Hra s hrací plochou. In Ateliér, roč. 18, č. 10, s. 6 (CZ).
 • Binder, I. 2005. Grafix­‑Břeclav 2005. In Ateliér, roč. 20, č. 10, s. 4 (CZ).
 • Garlatyová, G. 2005. V prievane. In Profil, roč. XI, č. 1, s. 40, 41.
 • Vrbanová, A. 2005. V prievane. In Profil, roč. XI, č. 1, s. 53.
 • Bartošová, Z. 2005. Mária Balážová. In Kortárs Szlovák Képzömüvészet 1960 – 2000. Budapešť : Ernst Múzeum, s. 30, 31 (H).
 • Valoch, J. 2005. Nový zlínsky salón / slovenská účasť. In Prostor, roč. XII, č. 2, s. 12 (CZ).
 • Vrbanová, A. 2005. Súčasná slovenská grafika. In Súčasná slovenská grafika 16. Banská Bystrica : Štátna galéria.
 • Tomášová, I. 2006. Varianty poriadku. In Ateliér, roč. 19, č. 12, 8. 6. 2006, s. 8 (CZ).
 • Beskid, V. 2006. Esencia geometrie a textu. In Ateliér, roč. 19, č. 24, 7. 12. 2006, s. 9 (CZ).
 • Beskid, V. 2007. Surf na obrazovej vlne. In PitoreSKa / O současném slovenském obraze. Brno : Wannieck Gallery (CZ).
 • Beskid, V. 2007. Súčasné podoby obrazu. In Vrbanová, A. – Beskid, V. 2007. Koniec minulého storočia. Banská Bystrica : Štátna galéria, s. 6, 10.
 • Geržová, B. 2007. Aukcia súčasného umenia / Woxart & Weiss. In Revue ART / čtvrtletník o současném umění, roč. 4, č. 4, s. 52 (CZ).
 • Jančár, I. 2007. Kap. 13 – Geometrizujúce tendencie. In Böhmerová, Z. – Jančár, I. 2007. Slovenská grafika 20. storočia. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy 2007, s. 267.
 • Bohmerová, Z. 2007. Mária Balážová. In Böhmerová, Z. – Jančár, I. 2007. Slovenská grafika 20. storočia. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy 2007, s. 314.
 • Tomášová, I. 2007. Nová významovosť. In Vlna, roč. IX, č. 32, s. 90–91. Bratislava : Občianske združenie Vlna.
 • Majdáková, D. 2007. Pitoreskná výstava o súčasnom obraze. In Flash Art / Czech and & Slovak Edition, Vol. I., No. 3–4, 2007, s. 73.
 • Valoch, J. 2010. Slovenská geometrie – první část. Plzeň : Galerie města Plzně, s. 5 (CZ).
 • Valoch, J. 2010. Slovenské geometrické umění encyklopedicky. In Ateliér, roč. 23, č. 6, 18. 3. 2010, s. 8 (CZ).
 • Malina, V. 2010. Slovenská geometrie 1. In Ateliér, roč, 23, č. 10, 13. 5. 2010, s. 7 (CZ).
 • Tkáčiková, L. 2010. Tri farebné etapy zaklínačky hadov. In SME, roč. 18, č. 171, 27. 7. 2010, s. 21.
 • Ihringová, K. 2010. Mýtus a vizuálne umenie. In Ostium, č. 4/2010.
 • Valoch, J. 2011. Živý a aktuální 6. nový zlínský salon. In Ateliér, roč. 24, č. 12, 16. 6. 2009, s. 16 (CZ).
 • Moncoľová, I. 2011. Šachová partia oslobodených znakov a písmen. In SME, roč. 19, č. 126, 1. 6. 2011.
 • Gajdoš, R. 2011. ObraSKov. In Ateliér, roč. 24, č. 19, 22. 9. 2011, s. 5 (CZ).
 • Beskid, V. 2011. Zuzana, privátna zbierka slovenského súčasného umenia. Bratislava : Kressling Gallery.
 • Majlingová, L. Z. – Baraníková, K. Súčasná slovenská grafika 17. Banská Bystrica : Stredoslovenská galéria.
 • Lettrichová, X. 2012. Geometrická abstrakcia ctí kontinuitu i princíp protikladu. In SME, roč. 20, č. 43, s. 14, 21. 2. 2012.
 • Močková, J. 2012. Už nie je osamelá, má spoločnosť. In SME, roč. 20, 15. 4. 2012.
 • Beskid, V. 2012. Obraz maľby v krajine ObraSKovo. In ObraSKovo nanovo / súčasná slovenská maľba., Poprad : Tatranská galéria, s. 11.
 • Gajdoš, R. 2012. ObraSKov. In FlashArt, roč. VI, č. 23–24, s. 70 (CZ–SK).
 • Beskid, V. 2012. Rónaiovej rezy sociálnym umením. In Kol. aut. 2012. Sociálna sonda Veroniky Rónaiovej 2. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, s. 6–7.
 • Gajdoš, R. 2012. Mária Balážová – Post­‑Geo, In Kol. aut. 2012. Sociálna sonda Veroniky Rónaiovej 2. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, s. 18–19.
 • Opoldusová, J. 2013. Muži a ženy očami Márie Balážovej. In Pravda, 20. 2. 2013.
 • Guillaume, M. 2013. Mužské a ženské obrazy. In Ateliér, roč. 26, č. 6, 21. 3. 2013, s. 8 (CZ).
 • Guillaume, M. 2013. Mária Balážová – osobná geometria. In Ostium, č. 4/2013.
 • Ráczová, A. 2016. Aj niektorí muži sú feministi. Len to nevedia. In SME, roč. 24, 29. 9. 2016, s. 14.
 • Balážová, Mária: Ženská geometria. In Exteriér/Interiér, č. september 2016, s. 94.
 • ŠIDLÍKOVÁ, Z. 2016. Stratená m(Óda). Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, s. 192, 202.
 • ŠKAŘUPOVÁ, D. 2017. Výtvarníčka Mária Balážová vidí geometriu v ženskom svete. In Pravda, 26. 5. 2017.
 • KLEINOVÁ, V. 2017. Nech šije. Móda na Slovensku 1945 – 1989. Bratislava : Slovenská národná galéria, s 50.
 • OPOLDUSOVÁ, J. 2017. Najväčšou hviezdou projektu Socha a objekt je Christo. In Pravda, 31. 7. 2017.
 • KVAŠŇOVSKÁ, K. 2017. Tvorba Márie Balážovej je nasiaknutá feminizmom. In Žilinský večerník, 3. 11. 2017.
 • NEDOMOVÁ, R. 2018. Žena ulica dlaň kosť / Ženy v zbierkovom fonde GMAB. Trenčín : Galéria M. A. Bazovského.
 • BALOGH, A. 2018. Prestížna pražská Kampa hostí unikátnu súkromnú zbierku. In DenníkN, roč. 4, 22. 7. 2018.
 • BARTOŠOVÁ, Z. 2018. Varianty neokonštruktivizmu. In BARTOŠOVÁ, Z. 2018. Hommage à Peter Vajda. Praha : Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, s. 50, 54, 55.
 • JURČO, M. 2019. Významné medzinárodné ocenenie pre Máriu Balážovú. In Novinky z radnice, marec 2019, s. 30–31.
 • URBANOVÁ. M. 2019. O výstave Feministická avantgarda sedemdesiatych rokov a československom kontexte. In Profil, ročník XXVI, č. 2, 2019, s. 32.
 • BABUŠIAKOVÁ, J. 2019. Mária Balážová. In Flashart, roč. X, č. 54 (2019/2020), s. 60–61 (CZ–SK).
 • JURČO, M. 2019. Významné medzinárodné ocenenie pre Máriu Balážovú. In Novinky z radnice, marec 2019, s. 30–31.
 • URBANOVÁ, M. 2019. O výstave Feministická avantgarda sedemdesiatych rokov a československom kontexte. In Profil, ročník XXVI, č. 2, 2019, s. 32.
 • BABUŠIAKOVÁ, J. 2019. Mária Balážová. In Flashart, roč. X, č. 54 (2019/2020), s. 60–61 (CZ­‑SK).

Zbierky

 • Slovenská národná galéria, Bratislava.
 • Národní galerie, Praha (CZ).
 • Galéria Jána Koniarka, Trnava.
 • Štátna Galéria, Banská Bystrica.
 • Galéria M. A. Bazovského, Trenčín.
 • Zbierka Slovenskej sporiteľne, Bratislava.
 • Zbierka PSIS, Bratislava.
 • Tama Art University Museum, Tokyo (J).
 • Městské muzeum a galerie, Břeclav (CZ).
 • Wannieck Gallery, Brno (CZ).
 • Moravská galerie, Brno (CZ).
 • Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Nové Zámky

Ceny

1990 Honorable Mention, Drawing 1990, Provo (USA)
1995 Cena Masarykovej akadémie umění, Praha (CZ)
2005 The Jury’s Award, Biennale of smal graphics GRAFIX, Břeclav (CZ)
2019 Honorary Mention Award, International Drawing Biennale India 2018/19, New Delhi (IN)

Prosím, zvoľte kartu.