Dátum: 13. 11. 2019, pred piatimi rokmi

Účasť pedagóga KPVU Blažej Baláža na výstave MOC BEZMOCNÝCH/Politické aspekty v slovenskom a českom umení po roku 1989, ktorej vernisáž je dňa 21. 11. 2019 o 18.00 v Kunsthalle Bratislava.

 

         obrázok
21 / 11 
2019
 
  
štvrtok/​Thursday 
18:00/​6 pm, KHB, 
Nám. SNP 12 
  
kurátorka/​curator 
Lenka Kukurová 
  
vstup voľný/​entrance free 
  
Výstava potrvá do 23. februára 2020/​ 
Duration of the exhibition till 23rd of February 2020
vernisáž výstavy/​ 
opening of the exhibition
 
  
MOC BEZMOCNÝCH/ 
Politické aspekty v slovenskom a českom umení po roku 1989 
The POWER of The POWERLESS/ 
Political Aspects in Slovak and Czech Art After 1989 
  
Viac informácií o výstave: http://bit.​ly/​36AXx6J otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
For more info see: http://bit.​ly/​33BT1TD otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
Odkaz na event/​Event link: http://bit.​ly/​2Q4TV7a otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
  
November 89 je významným politickým medzníkom našich novodobých dejín, ktorý zásadne ovplyvnil aj postavenie umenia v spoločnosti. Nadobudnutá sloboda prejavu umožnila umelcom a umelkyniam nielen verejne prezentovať ich diela, ale aj otvorene vyjadrovať kritické názory. Pri príležitosti tridsiateho výročia novembrových udalostí pripravila Kunsthalle Bratislava výstavu Moc bezmocných zameranú na umenie, ktoré kriticky reflektuje spoločenské problémy v slovenskom a českom kontexte. Výstava mapuje, ako sa rozličné politické otázky odrážali v umeleckej tvorbe na Slovensku a v Českej republike v priebehu posledných tridsiatich rokov. 
  
November 1989 is an important political turning­‑point in our modern history, which has also essentially influenced the status of art in society. The newly­‑acquired freedom of expression enabled artists not only to present their works in public but also to express critical opinions. On the occasion of the 30th anniversary of the November events Kunsthalle Bratislava has prepared The Power of the Powerless, an exhibition focused on art that critically reflects on social problems in the Czech and Slovak context. The exhibition maps how various political issues have been reflected in the work of artists in Slovakia and the Czech Republic during the past thirty years. 
  
Vystavujúci autori a autorky/​Presented artists: Darina Alster & Tamara Moyzes, Dalibor Bača, Zbyněk Baladrán, Blažej Baláž, Pavlína Fichta Čierna, Jiří Černický, Eva Filová, Daniel Fischer, Andreas Gajdošík, Guma Guar, Oto Hudec, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Peter Kalmus, Kassaboys, Michal Kindernay, Krištof Kintera, Šymon Kliman, Lenka Klodová, Zdena Kolečková, Jan J. Kotík, Marie Lukáčová, Marcel Mališ, Peter Meluzin, Michal Moravčík, Mothers Artlovers, Michal Murin, Ilona Németh, Martin Piaček, Pode Bal, Tomáš Rafa, Reakcia, Emília Rigová, Rafani, Maroš Rovňák, Rudolf Sikora, Stojíme pri kultúre, Kateřiná Šedá, Maja Štefančíková, Nová Věčnost, Martin Zet, Jana Želibská.

 

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.


Ďalšie informácie: http://www.​kunsthallebratislava.​sk/​event/​umenie­‑v­‑politickom­‑kontexte otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)