Dátum: 24. 10. 2017, pred niekoľkými rokmi

obrázok

  
Ján Juhaniak/Marián Vredík

Deti a zase deti

Vystavujúci autori: Ján Juhaniak , Marián Vredík
Kurátor: Jana Kucejová

Slovenská národná galéria/Múzeum bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy Jána Juhaniaka a Mariána Vredíka Deti a zase deti.

V sobotu 28. 10. 2017 o 17.00 hod.  
Výstavné priestory hradu Modrý Kameň

obrázok

Slovenské Národné múzeum bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni aktuálne realizuje v svojich galerijných priestoroch výstavu výberu prác dvoch autorov Jána Juhaniaka a Mariána Vredíka.

Výstavný projekt pod názvom Deti a zase deti predstavuje výber z individuálnej tvorby dvoch autorov – Jána Juhaniaka a Mariána Vredíka, poukazujúcich na stret súvislostí v tom čo nás všetkých predsa len spája. Všetci sme tvorcami príbehov. Tvorba je formou bádania, trochu zvedavá hra, experiment s vážnym zámerom. Obaja autori vo svojich individuálnych výpovediach ostávajú zámerne v rovine nedopovedaného, aby otvárali priestor na úvahy samotného diváka. Netradičné formy nesúce individuálne obsahy. Námety v hravom spracovaní môžu na prvý pohľad pôsobiť absurdne, no vo svojej podstate, kdesi pod prvým letmým pohľadom sú veľmi výstižné. Svet bez pravidiel, zväzujúcich zákonov. Diela a v nich spovede, sociálne výpovede, narážky na minulosť, či budúcnosť no stále pohrávajúce sa s človekom dneška. Budovanie nových svetov z útržkov tých starýchznámych. Niekde na pomedzí dneška a zajtrajška, či toho čo bolo len včera – sme Deti a zase deti. Juhaniak a Vredík študovali tvorbu hračiek na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici.

Ján Juhaniak následne pokračoval v štúdiu maľby na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Absolvoval študijné a pracovne stáže v Bruseli (École de recherché graphique) a v Paríži (La Monnerie­‑le­‑Montel), kde pôsobil ako asistent uznávaného česko­‑francúzskeho sochára Vladimíra Škodu. Juhaniak má za sebou mnoho výstav na Slovensku i v zahraničí. Jeho tvorba je typická neustálim hľadaním a objavovaním, vedením si vlastných denníkov v ktorých zaznamenáva svoje bádania a následne z nich čerpá pri tvorbe. Svojimi kolážami spája do hromady útržky nášho roztriešteného sveta. V tvorbe vyberá, triedi a spája rôzne útržky z minulosti (často reprodukcie starších diel z dejín umenia, filmu, fotografii asociujúcich detstvo…) Takto si prispôsobuje, interpretuje a variuje dejiny.

Marián Vredík absolvoval ateliér MAL­‑BY na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia sa začal venovať animovanej tvorbe ktorej sa venuje do dnes. Už v detstve bol inšpirovaný prácou jeho otca, ktorý sa venoval amatérskemu filmu/divadlu. Ako Marián Vredík spomína: „jedna z mojich najstarších spomienok na detstvo sa odohráva v podkrovnej izbe, kde mne a bratovi otec púšťal zo starého projektora animovanú rozprávku.“ Táto spomienka je sama o sebe skvelým príkladom toho, že: „Niekoľko utkvelých obrazov z detstva môže rozhodnúť o budúcej umeleckej metóde.“ (dosvedčuje Nezval).

Marián Vredík počas štúdia na VŠVU absolvoval stáž na Akademia Sztuk Pieknych vo Vroclave a na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe na katedre Animácie. Na jeho ďalšie umelecké pôsobenie boli obe stáže kľúčovými, pretože sa jeho tvorba odklonila od maľby a dnes sa Vredík venuje prevažne tvorbe animácií. Marián má za sebou už niekoľko samostatných a skupinových výstav, workshopov, plenérových sympózií a najnovšie aj spoluúčasť na filmových a multimediálnych festivaloch. V poslednom období intenzívne pracoval na videoklipoch pre slovenská kapelu Čisté tvary. Tiež sa aktívne zapája na koncertoch kapely, kde pre nich vytvoril videoprojekciu a kulisy, ktoré sprevádzajú ich vystúpenia. Marián Vredík vo svojej tvorbe kombinuje filmové a výtvarné prístupy a snaží sa nachádzať spoločnú reč obrazu a hudby.

Výstava Deti a zase deti zachytáva Juhaniakove a Vredíkove autorské myšlienky plávajúce vo formách, presahujúcich ich domáce médium maľby. Obaja už počas štúdia hranice maliarskeho média prekročili a započali experimenty s ďalšími výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami. Ich tvorba je typická prelínaním médií. Výstavný projekt Deti a zase deti predstavuje autorskú spleť animácii, malieb prelínajúcich sa s kolážou a niekde medzi gumenými medvedíkmi, hračkami a animovaným životom narážame častokrát na nie práve pohodlné otázky. „Ako keď nastane uprostred slnka tma“ a úlomky ozvien čias dávno minulých formujú našu budúcnosť a pýtajú sa nás… a čo dnes? … „zrkadlo mieri späť“… i tak sme len Deti a zase deti.

  Jana Kucejová