Dátum: 27. 10. 2014, pred viacerými rokmi

Laureátkou 19. ročníka Ceny Oskára Čepana sa stala Jana Kapelová. Na výstave finalistov sa predstavila s dielom Čakanie na materiál, ktoré vytvorila v spolupráci so svojim otcom Jánom Kapelom. Slávnostnému vyhláseniu ceny predchádzala komentovaná prehliadka výstavy finalistov v Novej synagóge, Kunsthalle Žilina. Ďalšími finalistami boli Martin Kochan, Jaroslav Kyša a Matěj Smetana. Porota zohľadnila pri výbere finalistu aj celkovú tvorbu autora. Slávnostným večerom, ktorý sa konal na Stanici Záriečie v Žiline, sprevádzali Ingrid Hrubaničová a Ľubomír Burger. Do dramaturgie večera invenčne vstúpil predseda poroty Áron Fenyvesi (Trafo Gallery, Maďarsko), ktorý mal svoj prejav v rodnom jazyku, z ktorého naživo prekladala galeristka Gabriela Kisová.

obrázok

Zdroj: Kapelová má Čepana | Artalk.cz otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)